Oppiaineen oppimäärän suorittaminen

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:

Pakollisten ja syventävien kurssien määrä Hylättyjä voi olla enintään
1-2 kurssia 0
3-5 kurssia 1
6-8 kurssia 2
9 kurssia tai enemmän 3

Oppiaineen oppimäärään sisältyvät kaikki opiskelijan suorittamat pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä niistä voida jälkikäteen mitään poistaa.

Numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä käsittää vain kaksi kurssia.

”Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa arvosanaa, järjestetään pyydettäessä mahdollisuus erillisessä kirjallisessa kuulustelussa arvosanan korottamiseen” (LA 8 §).

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien kurssien pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa erillisen kuulustelun lisäksi

  • koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa määrittelemien syventävien ja soveltavien kurssien lisänäytöllä
  • opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.

Lammin lukio

Lamminraitti 35
16900 Lammi

Rehtori Esa Kähkönen,
puh. 050 346 1112

Apulaisrehtori Jouko Töyry,
puh. 03 621 4782

Toimisto, puh. 050 5091 046

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia