Ammattiopisto Tavastiassa tutkintotavoitteinen koulutus perustuu Opetushallituksen vahvistamiin tutkinnon perusteisiin. Niissä määritellään muun muassa kussakin tutkinnossa opiskeltavat tutkinnon osat ja niiden arviointikriteerit. Voit tutustua tutkintojen perusteisiin ePerusteissa.

Osaamispisteet

Osaamispiste, eli osp, on ammatillisten tutkintojen mitoitusperuste, joka määräytyy osaamisen kattavuuden, vaikeusasteen ja merkittävyyden suhteessa. Se ei mittaa osaamisen hankkimiseen käytettävää aikaa. Vuodessa suoritetaan keskimäärin 60 osaamispistettä.

Perustutkinnot

Ammatillinen perustutkintoOsaamispisteet
Perustutkinto180 osp
Ammatilliset tutkinnon osat
Pakolliset tutkinnon osat
(osaamisaloittain eiriytyvät tutkinnon osat)
Valinnaiset tutkinnon osat
145 osp
Yhteiset tutkinnon osat (YTO)
Pakolliset osaamistavoitteet
Valinnaiset osaamistavoitteet
35 osp
26 osp
9 osp
Perustutkinnon rakenne

Ammatilliset tutkinnon osat

Perustutkinnon ammatillisten tutkinnon osien laajuus on 145 osp. Ammatillisissa tutkinnon osissa on paljon valinnaisuutta. Ammatillisten tutkinnon osien muodostuminen pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista on tutkintokohtainen. Osassa on valittavana useampi osaamisala. Joihinkin osaamisaloihin hakeudutaan suoraan opiskelijavalinnan yhteydessä, osaan taas ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana.

Valinnassa otetaan huomioon oman kiinnostuksen lisäksi opintomenestys ja soveltuvuus. Osa valinnaisista ammatillisista tutkinnon osista on oppilaitoskohtaisesti valittuja. Opiskelija voi suorittaa 15 osaamispisteen laajuisen tutkinnon osan toisesta ammatillisesta perustutkinnosta.

Valinnainen ammatillinen tutkinnon osa voi olla myös ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osa. Perustutkintoon voi valita myös tutkinnon osan korkeakoulusta. Tieto kunkin tutkinnon mahdollisuuksista löytyy osoitteesta eperusteet.opintopolku.fi.

Yhteiset tutkinnon osat (YTO)

Yhteisten tutkinnon osien laajuus on 35 osaamispistettä. Yhteiset tutkinnon osat koostuvat kolmesta tutkinnon osasta, jotka sisältävät eri osa-alueita. Yhteiset tutkinnon osat opiskellaan pääsääntöisesti kahden ensimmäisen opiskeluvuoden aikana. Yhteisistä tutkinnon osista 9 osaamispistettä on opiskelijalle valinnaisia osaamistavoitteita, jotka voivat sisältää opintoja yhteisten tutkinnon osien eri osa-alueista.

Yhteiset tutkinnon osat26 + 9 osp
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen11 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä4 osp
Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, englanti3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä2 osp
Taide ja luova ilmaisu1 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp6 osp
Matematiikka ja matematiikan soveltaminen4 osp
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen2 osp
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen9 osp
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen2 osp
Työelämässä toimiminen2 osp
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet1 osp
Yrittäjyys- ja yrittäjämäinen toiminta1 osp
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen2 osp
Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp
Valinnaiset osaamistavoitteet9 osp

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Ammattiopisto Tavastiassa on järjestämislupa 23 ammatti- ja 15 erikoisammattitutkintoon. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat laajuudeltaan 120–210 osaamispistettä.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnossa maksat koulutusmaksun, ellet opiskele tutkintoa oppisopimuksella. Sen suuruus on määritelty tutkintoesitteessä. Sitoudut maksamaan koko koulutusmaksun aloittaessasi tutkintokoulutuksen.

Voit maksaa koulutusmaksun erissä seuraavasti

  • alle 200 € 1 erä
  • 200–350 € 2 erää

Joudut maksamaan koulutusmaksun, vaikka keskeyttäisit koulutuksen. Koulutusmaksulasku lähetetään ilmoittamaasi kotiosoitteeseen. Mikäli laskutusosoite on jokin muu kuin oma osoitteesi, ilmoita maksajan/yrityksen nimi, yrityksen Y-tunnus, laskutusosoite ja viite sähköpostilla osoitteeseen opintotoimisto@kktavastia.fi

Työpaikalla järjestettävä koulutus

Työpaikalla järjestettävällä koulutuksella (TJK) tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta. Se voidaan toteuttaa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.

Sopimuksessa sinulle määritellään työpaikalla järjestettävää koulutusta ohjaava työpaikkaohjaaja ja opettaja. Sopimus pitää olla allekirjoitettuna ennen työpaikalla järjestettävän koulutuksen alkamista.

Työpaikkaohjaaja perehdyttää, ohjaa ja antaa palautetta osaamisesi kehittymisestä. Opettaja ohjaa sinua sovitulla tavalla (esim. Wilma, sähköposti, puhelin, Teams) ja käy tapaamassa sinua ja työpaikkaohjaajaasi. Opettajaan kannattaa olla yhteydessä aina, kun työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ilmenee jotakin kysyttävää.

Osaamisen arviointi (näytöt) toteutetaan useimmiten työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä. Ennen näyttöä opettaja ja työpaikkaohjaaja varmistavat, että sinulla on riittävät valmiudet osaamisen osoittamiseen. Työpaikalla järjestettävään koulutukseen pääsy voidaan evätä, mikäli sinulla on suorittamattomia opintoja, joiden katsotaan estävän työpaikalla järjestettävän koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen tai näytön suorittaminen.

Sivua päivitetty 22.1.2024 kello 11.14