Työpaikalla järjestettävä koulutus

Työpaikalla järjestettävällä koulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta. Se voidaan toteuttaa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Sopimuksessa sinulle määritellään työpaikalla järjestettävää koulutusta ohjaava työpaikkaohjaaja ja opettaja.

Työpaikkaohjaaja perehdyttää, ohjaa ja antaa palautetta osaamisesi kehittymisestä. Opettaja ohjaa sinua sovitulla tavalla (esim. sähköposti, puhelin, blogit, Whatsapp) ja käy tapaamassa sinua ja työpaikkaohjaajaasi. Opettajaan kannattaa olla yhteydessä aina, kun työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ilmenee jotakin kysyttävää.

Osaamisen arviointi (näytöt) toteutetaan useimmiten työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä. Ennen näyttöä opettaja varmistaa, että sinulla on riittävät valmiudet osaamisen osoittamiseen. Työpaikalla järjestettävään koulutukseen pääsy voidaan evätä, mikäli sinulla on suorittamattomia opintoja, joiden katsotaan estävän työpaikalla järjestettävän koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen tai näytön suorittaminen.

Oppisopimus

Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (oppisopimus). Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Ammattiopisto Tavastia sopii työnantajan kanssa oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä, mm. miten paljon koulutusta toteutetaan oppilaitoksessa. Oppisopimuksen voi solmia koko tutkintoon tai vaikka vain yhteen tutkinnon osaan tai sitä pienempään kokonaisuuteen.

Jos haluat solmia oppisopimuksen

 • selvitä ensin vastuuopettajaltasi tai Ohjauspisteestä, onko sinulla mahdollisuus siirtyä oppisopimukseen
 • hae työpaikka ja varmista työnantajalta ja vastuuopettajaltasi, onko työpaikassa mahdollista suorittaa tutkinto tai tutkinnon osa
 • suunnittele yhdessä työnantajan ja vastuuopettajan kanssa oppisopimuskoulutuksen ja näyttöjen toteuttaminen (suunnitelma täydennetään henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi Wilmassa)

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa (entinen työssäoppiminen) et voi olla työsuhteessa. Jos sinulle tarjotaan työsopimusta, selvitä mahdollisuus siirtyä koulutussopimuksesta oppisopimukseen. Koulutussopimus perustuu Wilmassa sinun kanssasi tehtyyn henkilökohtaiseen osaamiseen kehittämissuunnitelmaan (HOKS), jonka perusteella koulutussopimustyöpaikan ja Ammattiopisto Tavastian edustajat sopivat osaamisen hankkimisesta. Koulutussopimuksessa määritellään työpaikalla oppimisen jakson pituus. Sitä ei pääsääntöisesti muuteta jakson kuluessa ilman erityisiä perusteita.

Perustutkintoa päätoimisesti opiskeleville kuuluu maksuton lounas myös koulutussopimuksen aikana. Jos lounasta ei kohtuuhintaisesti pystytä järjestämään, sinulle maksetaan ateriakorvaus. Tarkista myös, oletko oikeutettu koulumatkatukeen työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä.

Olet vakuutettu koulutussopimuksen aikana oppilaitoksen taholta.

Työelämän pelisääntöjä

Työelämän yhteistyökumppanit edellyttävät, että opiskelijat noudattavat työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa yleisiä työelämän pelisääntöjä.

 1. Tervehdi työkavereita ja asiakkaita, ole aktiivinen.
 2. Noudata tarkasti sovittuja työaikoja. Poissaolosta tulee aina ilmoittaa etukäteen työpaikkaohjaajalle.
 3. Huolehdi, että saat uusiin asioihin, koneisiin tai laitteisiin perehdytystä.
 4. Noudata työturvallisuudesta annettuja ohjeita.
 5. Käytä työvaatetusta ja pukeudu muutenkin asiallisesti.
 6. Tee annetut työtehtävät ja kysy työpaikkaohjaajalta seuraavaa työtä, kun edellinen on tehty.
 7. Et voi käyttää kännykkää työaikana omien asioiden hoitamiseen tai pelaamiseen.
 8. Työpaikan asiat kuuluvat salassapidon piiriin, eli niistä ei voi kertoa muille.
 9. Ole rehellinen, luotettava ja kohtelias.
 10. Pidä huolta työvälineistä ja siivoa omat jälkesi.
 11. Luo itse työpaikalla hyvää ilmapiiriä. Huumori auttaa aina.
 12. Arvosta omaa työtäsi ja ole ylpeä hyvin tehdystä työstä.

Ammattiopisto Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 8
13101 Hämeenlinna

Rehtori Heini Kujala
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
puh. 050 553 3564

Opintotoimisto
puh. 03 658 1900

Ohjauspiste
puh. 03 658 1500

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia