MUPO

Musiikin perusopetus aikuisille (MUPO) alkaa keväällä 2019

Haluatko saada perusopetusta musiikissa tai jatkaa tauon jälkeen lapsena ja nuorena aloitettua opiskelua? Olisiko sinulla musiikillista sanottavaa ja halua sitoutua tavoitteelliseen opiskeluun? Haluatko mukavan ryhmän, jossa musisoida yhdessä?

Vanajaveden Opiston taiteen perusopetus on aikuisille tarkoitettua tavoitteellista taitojen kehittämistä ja pitkäjänteistä oman ilmaisun etsimistä maisteritason opettajien ohjauksessa. Musiikin perusopetus tukee opiskelijan omaa ilmaisua ja tarjoaa elämyksiä ja innostusta samanhenkisten opiskelijoiden seurassa. Opintoja voi hyödyntää esim. työtä tukevana täydennyskoulutuksena tai harrastuksen tavoitteellisena syventämisenä.

Opinnot perustuvat Opetushallituksen antamiin yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. (18,5 op / 500 t / 2,5 v.) 

Opintoihin sisältyy lähiopetusta ryhmässä ja yksilötunteina sekä itsenäistä opiskelua ja harjoittelua. Opinnot jakaantuvat kaikille yhteisiin opintoihin ja teemaopintoihin.  Opetusta on 2–3 iltana viikossa ja muutamina lauantaipäivinä. Kevään 2019 opintojaksot löytyvät netistä kohdasta Vanajaveden Opisto/musiikki.

Opiskelun osa-alueet ovat laulaminen ja soittaminen, musiikin hahmottaminen, esiintyminen ja taiteidenvälisyys. Nämä kaikki ovat edustettuina jokaisella opintojaksolla erilaisin painotuksin. Osa opinnoista tapahtuu verkossa. Opiskelija valitsee pääaineekseen joko laulun tai pianonsoiton ja saa valitsemassaan aineessa yksilöopetusta 3,5 lukukautta. Teemaopinnoissa opiskelija voi painottaa opintonsa kiinnostuksen kohteisiinsa ja osallistua myös opiston muille kursseille. Tavoitteena on oman muusikkouden ja musiikillisen luovuuden vahvistaminen. Edistymistä arvioidaan opintojen aikana ja niiden päätteeksi annetaan todistus. Lukukausimaksu on yksilöopetuksen määrästä riippuen 325–450 €. Lukukausia on 5, joten kokonaishinnaksi tulee n. 2000 euroa. 

Opintoihin pääsyn edellytyksenä on täysi-ikäisyys, pääsykokeen suorittaminen hyväksytysti ja valmius sitoutua 2,5 vuotta kestävään koulutukseen. Tärkeää on myös kiinnostus vuorovaikutukseen opintoryhmän muiden jäsenten ja opettajien kanssa. Opintoihin haetaan netissä olevalla hakulomakkeella ja pääsykokeella. Hakulomakkeen on oltava opistolla maanantaina 5.11. joko sähköisesti hakulomakkeella tai postitse: Jaakonkatu 28, 13100 Hämeenlinna. Pääsykoe järjestetään lauantaina 17.11.2018 klo 11–16. Hakijoille ilmoitetaan tarkempi henkilökohtainen aika testille, jossa lauletaan vapaavalintainen laulu (nuotti mukaan) ja/tai esitetään pianonsoittonäyte. Hakijoille tehdään myös pieni musikaalisuustesti ja heidät haastatellaan.

Hakulomake

Lisätietoja opinnoista ja pääsykokeesta

Suunnittelijaopettaja Hanna Vainionpää, puh. 050 5287 523, hanna.vainionpaa@kktavastia.fi

Vanajaveden Opisto

Asiakaspalvelu
puh. 03 6581 800
ma–to klo 10–16
vop.toimisto@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia