Suomi – Finnish for Foreigners

Valitse (Choose):

  • Survival Finnish, if you want to study Finnish in English.
  • Suomi 1, jos et osaa suomea (If you don’t know any Finnish).
  • Suomi 2, jos osaat sanoja ja lauseita, mutta et osaa vielä puhua tai kirjoittaa paljon.
  • Suomi 3-4, jos osaat aikamuodot (tempus forms) ja osaat puhua ja kirjoittaa jo paljon.
  • Suomi 4-5, jos olet jo melko sujuva, mutta haluat puhua ja kirjoittaa vielä paremmin.
  • Yksilöopetus, jos haluat opiskella tehokkaasti opettajan kanssa kaksin.

Enroll here!

Survival Finnish from level 0 to level A1.3
Study Finnish in English. Choose this course if you want to understand Finnish linguistics with the help of English. Focus also on spoken Finnish. Exercises in Finnish, the teacher speaks both Finnish and English.

Suomi 1 tasolta 0 tasolle A1.3
Valitse tämä kurssi, jos et osaa suomea (Choose this course if you don’t know any Finnish). Kurssilla opiskelemme perussanastoa, peruskieliopin, puhekieltä ja tavallisissa asiointitilanteissa toimimista.

Suomi 2 tasolta A1.3 tasolle A2.1
Valitse tämä kurssi, jos osaat jo sanoja ja lauseita, mutta et osaa vielä puhua tai kirjoittaa paljon. Kurssilla opiskelemme omasta historiasta, harrastuksista ja työstä kertomista, aikamuodot ja sanatyypit ja erilaisissa asioimistilanteissa toimimista.

Suomi 3-4 tasolta A2.1 tasolle A2.2
Valitse tämä kurssi, jos osaat paljon perussanoja ja aikamuodot (tempus forms) ja osaat jo puhua ja kirjoittaa. Kurssilla opiskelemme paljon uutta sanastoa, suomalaista kulttuuria, tapaluokat ja erilaisia tekstityyppejä.

Suomi 4-5 kielioppi ja kirjoittaminen tasolta A2.2 tasolle B1
Valitse tämä kurssi, jos suomesi on jo sujuvaa, mutta haluat puhua ja kirjoittaa vielä paremmin ja laajentaa sanavarastoasi. Kurssilla opiskelemme erilaisten tekstilajien lukemista ja tuottamista. Kieliopin ja sanaston hallintaa kehitetään ryhmän taitojen ja tavoitteiden pohjalta.

Suomi YKI-valmentava
Tasolta A2.2. Suomen keskitason (YKI 3 / B1.1) YKI-testiin valmentava kurssi. Kurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita (kirjoittaminen, puhuminen, tekstin ja puheen ymmärtäminen). Kurssilla laajennat sanavarastoasi, kertaat kielen tärkeimmät rakenteet, opit ymmärtämään tehtävätyyppejä ja tutustut studioon.

Yksilöopetus tasolta 0 tasolle B2
Private lessons in Finnish or in English, personalized packages, contact juha.makirinta@kktavastia.fi. Yksilöityyn pakettiin sisältyy itsenäinen opiskelu (www.osaansuomea.fi ja paperinen opiskelumateriaali) ja sovittu määrä lähiopetusta, esimerkiksi 5 * 45 minuuttia opettajan kanssa 175 euroa.

Pienryhmäopetus firmoille
Private lessons in Finnish or in English, personalized packages, contact juha.makirinta@kktavastia.fi. Yksilöidyt opetuspaketit esimerkiksi terveysalan työntekijöille, jotka kaipaavat lisäharjoitusta suomen kielessä. Yksilöityihin paketteihin sisältyy itsenäinen opiskelu (www.osaansuomea.fi ja paperinen opiskelumateriaali) ja erikseen sovittu määrä opetusta.

Lisäksi Vanajaveden Opisto tarjoaa kotoutumiskoulutusta ja luku- ja kirjoitustaidon koulutusta maahanmuuttajille.

Lisätietoja ja yhteystiedot

Suunnittelijaopettaja Juha Mäkirinta, puh. 040 8696 413 tai juha.makirinta@kktavastia.fi

Vanajaveden Opiston kotoutumiskoulutuksen verkkosivu: osaansuomea.fi

Vanajaveden Opisto

Asiakaspalvelu
puh. 03 6581 800
ma–to klo 10–16
vop.toimisto@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia