Ajankohtaista

Osaaminen esiin ja talteen – suoritusmerkintä kansalaisopiston kurssista

28.12.2021

Osaaminen on monenlaisia taitoja, kykyä, tietoja ja vahvuuksia. Osaamista syntyy myös harrastuksissa, vapaa-ajalla, lyhyillä kursseilla. Osaamista voi kartuttaa tavoitteellisesti opiston kursseilla ja saada niistä suoritusmerkinnän Oma Opintopolku -palveluun, jota voi hyödyntää työnhaussa tai opinnoissa. Vanajaveden Opisto alkaa tarjota suoritusmerkinnän mahdollistavia kursseja.

Kansalaisopiston kurssin suorittaminen on pian helpommin hyödynnettävissä muiden oppilaitosmuotojen tutkintoihin tai niiden osasuorituksina. Kurssin suorittamisessa pääroolissa on opiskelija ja hänen osaamisensa. Opiskelijan suostumuksella hänen osaamistaan verrataan kurssin osaamistavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Sitä varten kansalaisopistojen kurssitarjontaan suunnitellaan parhaillaan osaamisperusteisia kursseja, joissa määritellään aikaisempaa tarkemmin mitä opiskelijan tulisi osata kurssin käytyään.

Osaamistavoitteet kuvaavat kurssin sisältöä. Kurssi arvioidaan hyväksyttynä, mikäli opiskelijan osaaminen täyttää kurssin arviointikriteerit. Arviointikriteerit kuvaavat kurssilla tavoiteltavan tiedon, taidon ja osaamisen tason. Opiskelijan suoritusmerkinnän tietojen tallentaminen edellyttää, että opiskelija antaa siihen suostumuksen kurssin alussa.

Kurssisuoritus taltioidaan valtakunnalliseen tietokantaan. Tutkintotavoitteisten opintojen suoritukset ovat olleet Oma Opintopolku -palvelussa jo vuosia (www.opintopolku.fi/oma-opintopolku/ ). Peruskoulun, lukion ja ammatillisten oppilaitosten opintosuoritustiedot löytyvät vuodesta 2018 alkaen, korkeakoulujen vuodesta 1995 alkaen. Ja nyt kansalaisopiston kurssien suoritusmerkinnät ovat tulleet mahdollisiksi elokuussa 2021.

Osaamisperusteisen kansalaisopiston kurssin käytyään voi saada suoritusmerkinnän. Miten kurssi poikkeaa tavallisesta opistokurssista?

Osaamisperusteisilla kursseilla on osaamistavoitteet, joiden pohjalta muodostetaan arviointikriteerit. Kurssin laajuus on ilmaistu opintopisteinä. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin opiskelupanosta. Kokoontumiskertojen lisäksi laajuuteen on laskettu aikaa opiskelijan itsenäiselle työskentelylle. Tutustu kurssin osaamistavoitteisiin ja mieti haluaisitko oppia näitä asioita ja todentaa osaamisesi suoritusmerkinnällä.

Osaamisperusteiselle kansalaisopistokurssille voit osallistua myös ilman arviointia ja suoritusmerkintää, kuten ennenkin.

Vanajaveden Opistossa on vasta aloitettu osaamisperusteisten kurssien suunnitteleminen eri aineisiin. Kurssit tulevat tarjolle seuraavan lukuvuoden 2022–2023 opinto-ohjelmaan. Musiikin opetuksessa on jo nyt aloitettu osaamisperusteinen laulukurssi.  Voit esittää opistolle toiveen osaamisperusteisesta kurssista, josta toivoisit suoritusmerkintää.

Mitä arviointi ja hyväksytty suoritusmerkintä sitten tarkoittavat?

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää osaamisesi arviointia. Arviointi tapahtuu helposti ja yksinkertaisesti kurssin aikana. Osaamista voidaan osoittaa ja arvioida eri kursseilla eri tavoin. Osaamistasi verrataan tavoiteltavaan osaamiseen eli kurssin arviointikriteereihin.

Osaamista syntyy työelämässä, arjessa, vapaa-ajalla, opinnoissa, kursseilla, harrastuksissa. Välillä emme edes huomaa itse osaamisen kehittymistä.  Oman osaamisen huomaaminen ja siitä kertominen ei ole aina helppoa. Osaamisen kehittäminen auttaa omien vahvuuksien hahmottamisessa ja niiden arvostamisessa. Tärkeintä on, että olet motivoitunut oppimaan.

Hyväksyttävästi tallennetuilla suoritusmerkinnöillä on helppo osoittaa osaamistaan. Voit halutessasi jakaa suoritusmerkintöjä sähköisesti esim. työnantajan tietoon, tai käyttää työnhaussa.

Tai voit hakea kansalaisopistossa suorittamiesi kurssien hyväksi lukemista osaksi tutkintoasi – ilman paperitodistusta. Kun aikaisemmin suorittamasi kurssi hyväksytään osaksi tutkintoasi, opiskelet tutkinnossasi vain sellaista, mistä sinulla ei ole aikaisempaa osaamista, ja etenet omaan tahtiisi.

Omia koulutus- ja opintosuoritustietojasi voit tarkastella Oma opintopolku -palvelun kautta. Oma Opintopolku -palvelun käyttö edellyttää tunnistautumista esim. pankkitunnuksilla.

Oma Opintopolku -palvelussa voi seurata opintosuoritustensa kertymistä. Palvelua käytetään työ- ja opiskelupaikan hakemiseen. Haastattelimme opiskelija Pauliina Ylärakkolaa:

Oletko saanut suoritusmerkintöjä harrastusopinnoistasi ja onko niistä ollut hyötyä:

– Olen suorittanut musiikkiopistossa perustason päättötutkinnon (9 v.) ja olisi mukavaa, jos se näkyisi omassa opintopolussani (www.opintopolku.fi). Nyt sain paperisen todistuksen opinnoistani. En ole saanut sähköistä suoritusmerkintää omaan opintopolkuuni.  Harrastan musiikkia edelleen, mutta opiskelen korkeakoulussa toista alaa.

Millaista hyötyä olisi kansalaisopistokurssin suoritusmerkinnän saamisessa?

– Suoritetuista kursseista voi olla hyötyä työhaussa. Jos hakee erityislukioon, saa lisäpisteitä harrastuksista.

Opintosuorituksesi näkyvät Oma Opintopolku -palvelussa. Miten hyödynnät palvelua?

– Käytin opintopolkupalvelua ylioppilaskirjoitusten jälkeen tutkiessani saamiani arvosanoja ja hakiessani jatko-opintoihin. Ylioppilaskirjoitusten omat vastaukset, tehtäväkohtaiset pisteet ja arvosanat näkyvät omassa opintopolussa. Siellä haetaan jatko-opintoihin ja sinne tulee tieto todistusvalinnasta, sisäänpääsystä sekä sijoitus varasijajonossa. Opiskelupaikat otetaan vastaan opintopolun kautta. Opintopolussa on listattuna kaikki korkeakoulujen opintolinjat ja siellä kerrotaan niiden sisällöt ja entiset sisäänpääsyyn vaikuttavat pisterajat. Sitä voi selata ja miettiä, mille alalle haluaisi hakea…

Marjo Ritamäki, Osaaminen esiin ja talteen -hanke / VOP

Haastateltavana Pauliina Ylärakkola, opiskelija, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu

Sivua päivitetty 28.12.2021 kello 17.53

Uusimmat uutiset

Viva la Vappu – tule vappuetkoille Havinan kanssa!

Havinan vappuetkoja vietetään Idänpään torpalla lauantaina 27.4. klo 17. Luvassa on hyvänmielen karkelot kuoromusiikin parissa: mukana on niin poppia kuin […]

Lue lisää

18.4.2024

VOP-festivaali avaa kevään

Soiva kevään merkki, Vanajaveden Opiston VOP-festivaali helähtää jälleen lauantaina 13.4. eri puolilla Hämeenlinnaa. Kolmessa eri esiintymispaikassa voi kuulla bändejä, kuoroja, […]

Lue lisää

8.4.2024

Laulamisen ja äänenkäytön lego-palikat

Yksittäinen laulu voi sisältää teknisesti montaa eri kvaliteettia taiteellisen valinnan mukaan. Äänenkoulutushan ei ole pelkkää tekniikkaa vaan koostuu teknisen osaamisen […]

Lue lisää

7.3.2024