Opinto-ohjaus

Opintojen ohjaus

Opinto-ohjaaja Sirkku Sarin, puh. 050 5091 048, sirkku.sarin@kktavastia.fi 

Opinto-ohjaaja on paikalla lyseolla tiistaisin ja keskiviikkoisin pääsääntöisesti klo 14 – 19.

Opinto-ohjaajan työhuone on toisessa kerroksessa kanslian vieressä.  Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa. Opintojen ohjausta antavat kaikki opettajat. Opinto-ohjaaja koordinoi ohjausta ja vastaa yksilöllisten opintosuunnitelmien sekä vieraskielisyystodistusten laatimisesta yhdessä opiskelijan kanssa. Aineenopettaja ohjaa oman aineensa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Opintojen alussa jokainen uusi opiskelija laatii opinto-ohjaajan tuella oman opintosuunnitelman, mikä auttaa kurssivalintojen tekemisessä ja ylioppilastutkintosuunnitelman laatimisessa. Opintosuunnitelman toteutumista on hyvä seurata jaksoittain sekä joka lukuvuoden aloitusvaiheessa. Jos suunnitelmaa on syytä muuttaa, on se hyvä tehdä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Opintojen edetessä opinto-ohjaaja ja aineenopettajat valmentavat ylioppilastutkintoon. Opinto-ohjaaja auttaa tutustumaan jatko-opintovaihtoehtoihin ja neuvoo jatko-opintoihin hakemisessa. Ohjauksen tavoitteena on myös tukea opiskeluun ja opintojen etenemiseen liittyvissä pulmatilanteissa. Jokaisen opiskelijan tulee osallistua yhteisiin ryhmänohjauksiin ja infotilaisuuksiin, jotka ovat hänelle ajankohtaisia (esim. uusien opiskelijoiden info, ylioppilastutkinto-infot sekä abi-infot). Infoista tiedotetaan koulun aulan info-tv:ssä, koulun kotisivuilla sekä Wilmassa.

Hämeenlinnan lyseon lukion aikuislinja

Hattelmalantie 6, G-rakennus
13100 Hämeenlinna

rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén
puh. 040 749 3843

apulaisrehtori Tiina Kivinen
puh. 040 500 8913

Kanslia, puh. 050 509 0801
ma-to klo 15-19

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia