Hämeenlinnan lyseon lukion aikuislinja on aikuisväestölle ja varttuneille nuorille tarkoitettu luokaton koulu, jossa voi suorittaa koko lukiotutkinnon tai osan siitä. Opiskelijan on myös mahdollista täydentää aiempia lukio-opintojaan tai jatkaa siitä, mihin keskeytyneet opinnot ovat aikoinaan jääneet. Aikuislinjalla voi opiskella myös yksittäisiä oppiaineita aineopiskelijana aineopintomaksua vastaan. Voit myös täydentää ja nopeuttaa päivälukion opintoja.

Lukion koko oppimäärää suorittava opiskelija voi osallistua ylioppilastutkintoon kerralla tai hajautetusti. Aikuislinjalta saatu lukion päättötodistus vastaa päiväkouluista saatua todistusta.

Lukuvuodesta 2021 alkaen aikuislinjalla noudatetaan aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteita vuodelta 2019. Jos olet aloittanut lukion ennen lukuvuotta 2021, opintosi etenevät opetussuunnitelman 2016 mukaan. Opetussuunnitelman 2016 mukaan opiskelevien lukio-opintojen kurssimäärä on vähintään 44 kurssia kun taas uusimman opetussuunnitelman mukaan aloittavilla opinnot koostuvat opintopisteistä ja oppimäärän laajuudeksi tulee vähintään 88 opintopistettä.

Lukuvuosi jakaantuu viiteen jaksoon, joissa keskitytään muutamaan oppiaineeseen. Lukion ja perusasteen opinnot ovat suoritettavissa 2-4 vuodessa, niiden laajuudesta riippuen. Osa kursseista on mahdollista suorittaa verkossa.

YO-tutkintoon tai lukion päättötodistukseen tähtäävä opiskelu

Lukion koko oppimäärää suorittava opiskelija voi osallistua ylioppilastutkintoon kerralla tai hajautetusti. Aikuislinjalta saatu lukion päättötodistus vastaa päiväkouluista saatua todistusta.

Lukion oppimäärä on nykyisin 88 opintopistettä riippuen siitä, mutta myös vanhan opetussuunnitelman kurssit hyväksiluetaan lukion oppimäärään, jos on sellaisia aikaisemmin suorittanut. Aikuislukion oppimäärään hyväksi luetaan aikaisempia lukio-opiskeluja eri opetussuunnitelmien asettamien vaatimusten mukaisesti. Opinto-ohjaaja tekee suunnitelman tarvittavista opinnoista huomioiden sen, mitä lukio-opintoja on aikaisemmin suoritettu.

Lukuvuosi jakaantuu viiteen jaksoon, joissa keskitytään muutamaan oppiaineeseen. Lukion ja perusasteen opinnot ovat suoritettavissa 2-4 vuodessa, niiden laajuudesta riippuen.

Aineopiskelu

Aikuislinjalla voi suorittaa myös yksittäisen aineen opintoja, esim. matematiikkaa, kemiaa, kieliä jne. Aineopiskelijalta peritään aineopiskelijamaksu. Lukuvuonna 2024-2025 aineopiskelumaksu on 70e.

Verkko-opinnot

Opintoja on mahdollista suorittaa myös verkossa. Tavastian lukiokoulutuksen verkko-opinnot ovat tutkinto- ja aineopiskelijoille maksuttomia. Ulkopuolisille opiskelijoille yhden verkko-opintojakson hinta on 140 €. Se laskutetaan opintojaksolle ilmoittautumisen yhteydessä.

Verkko-opintoja voit suorittaa Moodle-oppimisympäristössä. Halutessasi suorittaa verkko-opintojakson ota yhteys opettajaan sähköpostitse tai Wilmassa. Opintojaksoavaimen saatuasi sinulla on noin kahdeksan viikkoa aikaa suorittaa opintojakso, joten jos suoritat paljon opintoja, kannattaa suunnitella opiskeluaikataulu huolella. Verkko-opinnot on suoritettava arvosanalla 5 tai enemmän.

Ilmoita ilmoittautuessasi opettajalle seuraavat tiedot:

  • nimesi
  • sähköpostiosoitteesi
  • missä koulussa opiskelet (muuten suorituksesi ei siirry koulusi hallinto-ohjelmaan)

Verkko-opintotarjotin Moodlessa

Opintojakson itsenäinen suorittaminen

Ellet pääse osallistumaan lähiopetukseen lainkaan, kurssien/opintojaksojen suorittaminen onnistuu myös itsenäisesti. Itsenäisesti suoritettavista opinnoista on aina neuvoteltava opettajan kanssa etukäteen ja suunniteltava niiden suorittaminen. Niistä laaditaan opiskelijan ja opettajan yhteinen sopimuspaperi. Suositus on, että opintojakso suoritetaan itsenäisesti sellaisen jakson aikana, jolloin se järjestetään myös lähiopetuksena. Huomaa kuitenkin, että jos aloitat opiskelun lähiopetuksessa, et voi kesken opintojakson vaihtaa itsenäiseen suorittamiseen.

On hyvä myös muistaa, että opintojakson suorittaminen itsenäisesti vaatii omaa aktiivista panosta, sillä laajat asiakokonaisuudet on opeteltava itse. Itsenäisesti suoritettaviin opintoihin kuuluu aineesta riippuen erilaisia tehtäviä, joita opiskelija suorittaa, sekä koe. Itsenäisesti suoritettu opintojako on suoritettava hyväksytysti (vähintään arvosana 5 tai hyväksytty), jotta opiskelija voi lukea sen kokonaisopintopistemääräänsä.

Muuta

Opiskelija voi suorittaa lukio-opintoja myös tenttimällä. Tällöin opiskelijan on otettava yhteyttä aineen opettajaan viimeistään viikkoa ennen opintojakson alkua saadakseen tenttiluvan, sillä kaikki lukion opinnot eivät sovellu tenttimiseen. Tentin suorittamistavoista määrää aineen opettaja. Tenttiin voi kuulua esseitä, muita kirjallisia töitä, sekä mm. suullisia osuuksia ja/tai kirjatentti. Tenttimistä ei suositella opiskelijalle, jolla kyseisen aineen arvosanat ovat alle 7.

Mikäli opiskelijalla on aiempia opintoja, niitä voidaan ottaa huomioon soveltuvin osin. Tarvittaessa opiskelija voi rehtorin luvalla keskeyttää opintonsa muuttuneen elämäntilanteen vuoksi yhden tai useamman jakson ajaksi. Tällöin opiskelija ei menetä tutkinnon suorittamisaikaa. Lukion opintojaksot arvostellaan itsenäisinä kokonaisuuksina. Kun lukion oppimäärä on suoritettu, opiskelija saa lukion päättötodistuksen. Aineopiskelija saa todistuksen suorittamistaan opinnoista.

Yhteystiedot

Hattelmalantie 6, G-rakennus
13100 Hämeenlinna

Kanslia, puh. 050 509 0801 (G-rakennus, toinen kerros)
ma–to klo 15–19

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Lisätietoja antaa

Kukka Tast

Opinto-ohjaaja
kukka.tast@kktavastia.fi
+358443443061

Sivua päivitetty 11.6.2024 kello 11:19