Kurssien arviointi

Kurssit arvioidaan lukioasetuksessa määritellyin numeroin, joista 4 osoittaa heikkoja, 5 välttäviä, 6 kohtalaisia, 7 tyydyttäviä, 8 hyviä sekä 9 kiitettäviä 10 erinomaisia tietoja ja taitoja.

Opetussuunnitelman kurssien kohdalla kerrotaan, mikäli kurssi arvioidaan muutoin kuin numeroin. Tällaisia muita tapoja ovat esimerkiksi suoritusmerkintä (suoritettu/hylätty) tai muu sanallinen arviointi. Sanallinen arviointi voi myös täydentää ja täsmentää numeroarviointia.

Kurssista voi saada myös merkinnän K (kuunneltu kurssi / kesken), jos kurssin suorittamiseen vaadittavia tehtäviä tai koetta ei ole tehty. Kuunnellun kurssin arvosana täytyy suorittaa seuraavan lukuvuoden elokuun loppuun mennessä. Muuten kurssi on suoritettava uudelleen opetukseen osallistuen (K merkintä poistuu opiskelijan suorituksista).

Oppimäärän arvosana ja oppimääräkuulustelut

Oppimäärästä annetaan arviointi asteikolla 5−10, kun opiskelija on suorittanut kaikki valitsemansa kurssit ja saanut niistä arvioinnin. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen perusteella. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti.

Suoritettuja pakollisia valtakunnallisesti syventäviä kursseja, joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään seuraavasti:
1−2 kurssia: hylättyjä ei yhtään
3−5 kurssia: hylättyjä enintään 1
6−8 kurssia: hylättyjä enintään 2
9 kurssia tai enemmän: hylättyjä enintään 3

Oppimäärän arvosana on sen kaikkien pakollisten ja opiskelijan suorittamien valtakunnallistensyventävien kurssien keskiarvo pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun tai jos kaksi kokonaislukua on yhtä lähellä, ylempään pyöristettynä.

Opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta muodostuvaa oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa erillisessä kuulustelussa. Oppimäärän arvosanaa voi myös korottaa koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa määrittelemien koulukohtaisten soveltavien kurssien pohjalta saadulla lisänäytöllä tai opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat

Muiden oppilaitosten kurssit

Koulu voi hyväksyä toisen oppilaitoksen kursseja joko rajoitetusti opiskelijan kokonaiskurssimäärään tai vastaamaan jotakin lukion tarjoamaa kurssia. Kurssien vastaavuudet tarkistaa kyseisen kurssin opettaja ja opinto-ohjaaja.

Jaksotodistukset ja päättötodistus

Opiskelija saa koulusta erotessaan ja muulloinkin tarvittaessa pyynnöstä todistuksen siihen asti suoritetuista opinnoistaan. Jakson vaihtuessa voi pyytää jaksotulosteen (noin viikon kuluessa jakson vaihtumisesta) tai seurata saamiaan arvosanoja Wilmassa. Kun koko lukion oppimäärään kuuluvien aineiden oppimäärät on hyväksytysti suoritettu eikä oppilas enää käytä korotusmahdollisuuksiaan, hänelle kirjoitetaan päättötodistus. Lukion päättötodistus on edellytyksenä todistuksen saamiselle jo suoritetusta ylioppilastutkinnosta.

Opiskelija on suorittanut lukion koko oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Tämä tarkoittaa paitsi pakollisten aineiden kurssien myös opiskelijan valitsemien valinnaisten aineiden kurssien suorittamista siinä laajuudessa kuin ne ovat opiskelijan opinto-ohjelmassa, kuitenkin vähintään yhteensä 44 kurssia.

Ennen 1.1.2017 päivälukiosta aikuislukion siirtyneillä kurssimäärä on vähintään 48 kurssia (kts. myös Ilmoittautuminen ja kurssimäärä). Lukion koko oppimäärän suorittaneelle opiskelijalle annetaan päättötodistus. Siinä käytetään lukioasetuksessa määrättyjä ja edellä määriteltyjä arvosanoja. Arvosanoista päättävät opiskelijan opettajat.

Lukioasetusten mukaan numeroin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet. Opiskelija voi pyytää päättötodistukseen numeroarvosanan sijaan suoritusmerkinnän, jos oppiaineessa on vain yksi pakollinen kurssi ja samoin valinnaisissa vieraissa kielissä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää enintään kaksi kurssia. Jos haluat käyttää tätä mahdollisuutta, sinun tulee anoa muutos koulun kansliasta hyvissä ajoin ennen päättötodistuksen kirjoittamista.

Sivua päivitetty 7.5.2021 kello 12:35