Opinto-ohjaajanamme toimii Sirkku Sarin, puh. 050 5091 048, sirkku.sarin@kktavastia.fi  Aikuislinjalla aloittaa elokuussa uusi opinto-ohjaaja Matti Iittiläinen. Hänen yhteystietonsa päivitämme sivuille syksyllä.

Opinto-ohjaaja on paikalla lyseolla tiistaisin ja keskiviikkoisin pääsääntöisesti klo 14–19. Opinto-ohjaajan työhuoneen löydät toisesta kerroksesta kanslian vierestä. 

Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa. Opintojen ohjausta antavat kaikki opettajat. Opinto-ohjaaja koordinoi ohjausta ja vastaa yksilöllisten opintosuunnitelmien sekä vieraskielisyystodistusten laatimisesta yhdessä opiskelijan kanssa. Aineenopettaja ohjaa oman aineensa opiskeluun liittyvissä asioissa.

Opintojen alussa jokainen uusi opiskelija laatii opinto-ohjaajan tuella oman opintosuunnitelman, mikä auttaa kurssivalintojen tekemisessä ja ylioppilastutkintosuunnitelman laatimisessa. Opintosuunnitelman toteutumista on hyvä seurata jaksoittain sekä joka lukuvuoden aloitusvaiheessa. Jos suunnitelmaa on syytä muuttaa, on se hyvä tehdä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Opintojen edetessä opinto-ohjaaja ja aineenopettajat valmentavat ylioppilastutkintoon. Opinto-ohjaaja auttaa tutustumaan jatko-opintovaihtoehtoihin ja neuvoo jatko-opintoihin hakemisessa. Ohjauksen tavoitteena on myös tukea opiskeluun ja opintojen etenemiseen liittyvissä pulmatilanteissa. Jokaisen opiskelijan tulee osallistua yhteisiin ryhmänohjauksiin ja infotilaisuuksiin, jotka ovat hänelle ajankohtaisia (esim. uusien opiskelijoiden info, ylioppilastutkinto-infot sekä abi-infot). Infoista tiedotetaan koulun aulan info-tv:ssä, koulun verkkosivuilla sekä Wilmassa.

Lisätietoja antaa

Sirkku Sarin

Opinto-ohjaaja
Sirkku.Sarin@kktavastia.fi
+358505091048

Matti Iittiläinen

Opinto-ohjaaja
Matti.Iittilainen@kktavastia.fi
+358504701509

Sivua päivitetty 17.8.2021 kello 09:20