Henkilökohtainen ohjaus

Opinto-ohjaajana aikuislinjalla toimii Kukka Tast. Hänen työhuoneensa löytyy G-rakennuksen toisesta kerroksesta kanslian vierestä. Opinto-ohjaajaan voi olla yhteydessä Wilma-viestillä, sähköpostilla tai puhelimitse. Kukan puhelinnumero on 044 3443061.

Henkilökohtaiseen ohjaukseen aika varataan ensisijaisesti sähköisen ajanvarauksen kautta. Henkilökohtaisessa ohjauksessa voit keskustella lukio-opintojen suorittamiseen, opintojen suunnitteluun, ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opintoihin liittyvistä kysymyksistä opinto-ohjaajasi kanssa. Henkilökohtainen ohjaus voidaan toteuttaa valintasi mukaan joko lähitapaamisena opinto-ohjaajan työhuoneessa tai etänä Teamsin välityksellä.

Opinto-ohjaajan sähköiseen ajanvaraukseen pääset tästä.
Sähköinen ajanvaraus

Opinto-ohjauksen toteuttaminen

Tavoitteena on, että opinto-ohjaaja tapaa jokaisen aikuislukion opiskelijan vähintään kerran lukuvuodessa. Uudet aikuislukion opiskelijat opinto-ohjaaja tapaa heti opintojen alussa. Tässä tapaamisessa keskustellaan opintojen aloituksesta sekä laaditaan yhdessä lukujärjestys ja alustava opintosuunnitelma. Opintosuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan opintojen edetessä.

Ylioppilastutkintosuunnitelma on osa opintosuunnitelmaa. Ylioppilastutkintosuunnitelma on hyvä laatia hyvissä ajoin ennen ylioppilastutkinnon aloittamista. Opiskelijan tulee varata henkilökohtainen ohjausaika opinto-ohjaajalta ennen ilmoittautumista ylioppilastutkintoon ensimmäisen kerran. Tällöin varmistetaan se, että opinnot ovat edenneet riittävän pitkälle ja että ylioppilastutkinto on mahdollista saada valmiiksi kolmella peräkkäisellä tutkintokerralla. Ylioppilastutkintosuunnitelmaan liittyvät muutokset on suositeltavaa tehdä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa.

Opintojen päätösvaiheessa opinto-ohjaaja kutsuu opiskelijan jatko-opintokeskusteluun, jossa käydään yhdessä läpi opiskelijan jatkosuunnitelmia sekä mahdollista hakeutumista jatko-opintoihin.

Infotilaisuudet

Jokaisessa jaksossa järjestetään 1-2 opoinfoa, joissa käydään läpi lukio-opintojen suorittamiseen ja jatko-opintoihin liittyviä asioita. Infot pidetään etänä Teamsissa. Infojen ajankohdista ja aiheista tiedotetaan Wilmassa. Infojen ajankohdat näkyvät myös kalenterissa. Ylioppilastutkintoon liittyvistä asioista tiedotetaan rehtorin pitämissä abi-infoissa.

Sivua päivitetty 26.4.2024 kello 13:52