Hämeenlinnan lyseon lukion aikuislinja on aikuisväestölle ja varttuneille nuorille tarkoitettu luokaton lukio, jossa voi suorittaa koko lukiotutkinnon tai osan siitä. Opiskelijan on myös mahdollista korottaa peruskoulussa suorittamiaan oppiaineita, täydentää jo aiempia lukio-opintojaan tai jatkaa siitä, mihin keskeytyneet opinnot ovat aikoinaan jääneet. Aikuislinjalla voi opiskella myös yksittäisiä oppiaineita aineopiskelijana opintomaksua vastaan. Voit myös täydentää ja nopeuttaa päivälukion opintoja.

Lukion koko oppimäärää suorittava opiskelija voi osallistua ylioppilastutkintoon kerralla tai hajautetusti. Aikuislinjalta saatu lukion päättötodistus vastaa päiväkouluista saatua todistusta.

Aikuislinjan opintopiste- tai kurssimäärä on lukio-opintonsa aikuislukiossa aloittavalla vähintään 88 opintopistettä tai 44 kurssia riippuen mitä opetussuunnitelmaa opiskelija noudattaa. Opetussuunnitelma määräytyy sen mukaan, milloin opiskelija on ilmoittautunut opiskelijaksi. Uutta opetussuunnitelmaa noudatetaan syksystä 2021 ja aikaisemmat lukio-opinnot hyväksi luetaan oppimäärään niiltä osin kuin ne ovat opetussuunnitelman mukaisia.

Aikuislinjan lukuvuosi jakaantuu viiteen jaksoon, joissa keskitytään muutamaan oppiaineeseen. Lukion ja perusasteen opinnot ovat suoritettavissa 2-4 vuodessa, niiden laajuudesta riippuen. Osa kursseista on mahdollista suorittaa verkossa.

Jos haluat aloittaa opiskelun aikuislinjalla, voit ilmoittautua aikuislinjalle milloin vain. Ilmoittautuminen tehdään henkilökohtaisesti kansliassa. Alle 18-vuotiaalta aikuislinjalle hakeutuvalta vaaditaan huoltajien kirjallinen anomus, joka osoitetaan rehtorille.

Ilmoittautumisen yhteydessä esität tarvittavat koulutodistukset

  • peruskoulun suorittaneet – peruskoulun päättötodistus
  • toisessa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa aloittaneet – erotodistus
  • yo-tutkinnon täydentäjät ja korottajat – lukion päättö- ja yo-todistus

Huomioi ilmoittautuessasi, että käynnissä oleville kursseille ei voi enää osallistua, jos kurssia on kulunut enemmän kuin kaksi viikkoa.

Kun olet ilmoittautunut aikuislinjalle, opiskelu aloitetaan opintojen suunnittelulla opinto-ohjaajan kanssa. Samalla saat tärkeitä perustietoja aikuislinjalla opiskelusta.

Jos jatkat jo aloittamiasi aikuislinjan opintojasi, ilmoittaudu lukuvuoden alussa opiskelijaksi, vaikka et opiskelisikaan vielä ensimmäisessä jaksossa.

Kanslia ja muut yhteystiedot

Kanslia, puh. 050 509 0801 (G-rakennus, toinen kerros)

Koulun kanslia aukeaa ja on avoinna 8.8.2022 alkaen maanantaista torstaihin klo 15-19.

Koulun osoite: Hattelmalantie 6, G-rakennus
13100 Hämeenlinna

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Maksut

Koko lukion suorittaminen on tutkinto-opiskelijalle ilmaista. Aineopiskelijalta peritään aineopiskelijamaksu, jonka suuruus lukuvuotena 2022–2023 on 70 euroa. Yo-kokeisiin ilmoittautuvat maksavat ylioppilaslautakunnan määräämät tutkintomaksut.  Työtön voi opiskella aikuislukiossa ilman, että menettäisi päivärahaetuutensa.

Lisätietoja antaa

Ulla Eklund

Opintosihteeri
Ulla.Eklund@kktavastia.fi
+358505090801

Matti Iittiläinen

Opinto-ohjaaja
Matti.Iittilainen@kktavastia.fi
+358504701509

Sivua päivitetty 16.6.2022 kello 15:12