Jos haluat aloittaa opiskelun aikuislinjalla, voit ilmoittautua aikuislinjalle milloin vain. Ilmoittautuminen tehdään henkilökohtaisesti kansliassa. Alle 18-vuotiaalta aikuislinjalle hakeutuvalta vaaditaan huoltajien kirjallinen anomus, joka osoitetaan rehtorille. Jos jatkat opintojasi, ilmoittaudu lukuvuoden alussa opiskelijaksi, vaikka et opiskelisikaan vielä ensimmäisessä jaksossa.

Ilmoittautumisen yhteydessä esität tarvittavat koulutodistukset

  • peruskoulun suorittaneet – peruskoulun päättötodistus
  • toisessa lukiossa tai ammatillisessa oppilaitoksessa aloittaneet – erotodistus
  • yo-tutkinnon täydentäjät ja korottajat – lukion päättö- ja yo-todistus

Huomioi ilmoittautuessasi, että käynnissä oleville kursseille ei voi enää osallistua, jos kurssia on kulunut enemmän kuin kaksi viikkoa.

Kun olet ilmoittautunut aikuislinjalle, opiskelu aloitetaan opintojen suunnittelulla opinto-ohjaajan kanssa. Samalla saat tärkeitä perustietoja aikuislinjalla opiskelusta.

Maksut

Koko lukion suorittaminen on tutkinto-opiskelijalle ilmaista. Aineopiskelijalta peritään aineopiskelijamaksu, jonka suuruus lukuvuotena 2020–2021 on 70 euroa. Yo-kokeisiin ilmoittautuvat maksavat ylioppilaslautakunnan määräämät tutkintomaksut.  Työtön voi opiskella aikuislukiossa ilman, että menettäisi päivärahaetuutensa.

Yleistä opiskelusta

Lukio valmentaa yliopisto- ja korkeakouluopintoja varten sekä muuhun ammatilliseen koulutukseen. Vaikka et suunnittelisikaan jatko-opintoja, lukion antamasta yleissivistyksestä on paljon hyötyä elämässä. Aikuislinja antaa monia tietoja ja taitoja – omat mieltymyksesi ja tavoitteesi ovat ratkaisevassa asemassa. On tärkeää, että viihdyt omassa koulussasi. Täällä keskustellaan, väitellään ja vaikutetaan.

Tavoitteiden saavuttaminen on sekä opiskelijan että opettajien etu. Lukiossa käsitellään laajoja asiakokonaisuuksia. Tehtäviä on paljon, samoin omaehtoista opiskelua. Itsenäisen työn ja oman vastuun määrä saattaa alkuun tuntua suurelta. Kuitenkin aikuisen opiskelijan elämänkokemus helpottaa monen asian opiskelua. Myös opiskelutekniikka hioutuu koko ajan. Sinulla on mahdollisuus suorittaa opintojasi lähiopetuksena koulussa, jolloin tapaat opettajia ja muita opiskelijoita päivittäin. Myös etäopiskelijana opiskellessasi voit aina ottaa yhteyttä opettajaan ja muihin opiskelijoihin.

Kun suunnittelet ajankäytön mahdollisen työsi ja opiskelun välillä, opiskelu sujuu hyvin. Ryhmän myönteinen ja aktiivinen henki on opiskelujen kannalta erittäin tärkeää. Hyvä vaihtoehto voikin olla opiskelu ja jopa kokeisiin lukeminen yhdessä.

Sivua päivitetty 5.2.2021 kello 16:09