Täältä löydät tietoa ylioppilastutkinnosta ja sen rakenteesta

Kun alat suunnitella yo-tutkinnon suorittamista

Ennen ylioppilastutkinnon aloittamista aikuislinjan opiskelijoilta edellytetään ylioppilastutkintosuunnitelman läpikäymistä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Lukio-opintojen tulee olla riittävän pitkällä, kun ylioppilastutkinto aloitetaan. Keskustelussa opinto-ohjaajan kanssa tarkistetaan, että opinnot etenevät niin, että kirjoituskelpoisuus kaikissa tutkintoon kuuluvissa aineissa saavutetaan ennen suunniteltua ylioppilaskoetta. Tavoitteena on, että kolmas tutkintokerta osuu vaiheeseen, jossa aikuislukion oppimäärä on valmis. Aikuislukion opiskelijan tulee itse varata ohjausaika opinto-ohjaajalta ennen kuin ilmoittautuu ylioppilaskirjoituksiin ensimmäisen kerran.

Ylioppilastutkinnon aloittaminen

Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran suorittamaan ylioppilastutkinnon kokeita. Huomioi, ettet aloita ylioppilastutkinnon suorittamista liian aikaisin, sillä kaikkiin pakollisiin kokeisiin on saavutettava osallistumisoikeus ja osallistuttava kolmen peräkkäisen kirjoituskerran aikana eli noin yhden vuoden aikana. Muistathan, että opiskelija on aina itse velvollinen seuraamaan opintojensa edistymistä!

Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää, että olet opiskellut ennen kokeeseen osallistumista vähintään lukion tuntijaossa määrätyt asianomaisen oppiaineen pakolliset opinnot. Pakolliset opinnot tulee olla suoritettuna ja arvioituna ennen ko oppiaineen yo-kirjoituspäivää.

Yo-kokeiden tehtävät perustuvat pakollisiin ja valtakunnallisiin syventäviin kursseihin (LOPS2016) ja nykyisin valtakunnallisiin valinnaisiin opintojaksoihin (LOPS2021). Niissä vieraissa kielissä, joissa ei ole pakollisia opintoja, edellytetään kolmen kurssin tai kuuden opintopisteen suorittamista. Mikäli olet hankkinut riittävän kielitaidon muutoin, voit anoa rehtorilta lupaa osallistua ao. kielen kokeeseen ilman vaadittuja kurssisuorituksia.

Lukion opiskelija voi osallistua sen kevään tai syksyn ylioppilastutkinnon kokeeseen (kokeisiin),
jonka ilmoittautumispäivään mennessä hän on osallistunut kirjoitusaineen tai -aineiden pakollisiin opintoihin (pakolliset kurssit/opintojaksot) tai tällöin osallistuu vielä puuttuviin pakollisiin opintoihin. Yo-kokeeseen vaaditaan, että pakolliset kurssit tai pakolliset opintojaksot ovat arvioituna.

Lukio-opintojen päättövaiheessa suoritetaan eri aineiden ylioppilaskirjoitukset, jotka järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkintoon kuuluvat kokeet voidaan suorittaa yhdellä kerralla tai hajautetusti enintään kolmena peräkkäisenä suorituskertana (esim kevät-syksy-kevät).  Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa ja hyväksyttyä koetta rajattomasti.

Yo-tutkinnon rakenne

Ylioppilastutkinto uudistui ja uudistus koskee kokelaita, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran suorittamaan ylioppilastutkinnon kokeita.

Tutkinnon tekeminen alkaa siitä, kun ensimmäisen kerran ilmoittautuu yo-kokeeseen.

Uudessa tutkintorakenteessa ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet.

  • Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe
  • Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine.
  • Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe.

Tutkintoon vaadittujen viiden kokeen lisäksi kokelas voi suorittaa yhden tai useamman muun kokeen. Kokelas voi halutessaan suorittaa eri oppimäärien kokeita samassa tutkintoaineessa. Saman aineen eri oppimäärien kokeet voidaan kuitenkin laskea suoritukseksi vain kerran, esimerkiksi lyhyt ja pitkä matematiikka tai evankelisluterilainen uskonto ja ortodoksinen uskonto.

Kokelas voi halutessaan valita toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta äidinkieleltään ruotsin- tai suomenkielisille kokelaille tarkoitetun äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen kyseisessä kielessä. Kokelas voi myös halutessaan suorittaa vieraan kielen kokeen sijasta äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen saamen kielessä.  

Lautakunta on julkaissut verkossa toimivan palvelun, jossa voi kokeilla, millaiset koeyhdistelmät täyttävät nämä kriteerit. Pääset palveluun tästä.

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, minkä tasoisena hän kokeet suorittaa. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa tulee kuitenkin suorittaa vaativamman tason (pitkän matematiikan tai A-kielen oppimäärän) koe.

Reaaliaineiden kokeet

Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Opiskelija voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Kullakin tutkintokerralla opiskelija voi siis osallistua enintään kahden reaaliaineen kokeeseen. Eri reaaliaineiden kokeet jakautuvat kahdelle koepäivälle seuraavasti

  • samana koepäivänä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
  • samana koepäivänä: evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Lisää tietoa ylioppilastutkinnosta

Lisätietoa ylioppilastutkinnon suoritusohjeista ja eri oppiaineiden ylioppilaskokeista saat lukion ylioppilastutkinto-oppaasta, rehtorilta, opinto-ohjaajilta, aineenopettajilta sekä ylioppilastutkintolautakunnan nettisivuilta.

Yo-kokeet laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen perusteella. Ylioppilastutkintotodistus annetaan sellaiselle opiskelijalle, joka on suorittanut hyväksytysti koko lukion oppimäärän ja kaikki tutkintoon vaaditut aineet.

Yo-kirjoitus on maksullinen ja maksut vahvistaa vuosittain yo-tutkintolautakunta. Oppivelvollisena suoritettavaan tutkintoon 5 ensimmäistä koetta ovat maksuttomia.

Ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon

Jos opiskelet Hämeenlinnan lyseon aikuislinjalla tai ammattiopiston Tavastian kaksoistutkinnossa, ylioppilaskokeisiin ilmoittaudutaan Wilman kautta. Kokelaille pidetään abi-infot,  jotta jokainen osaisi toimia kokeissa ja ymmärtää ylioppilastutkinnon rakenteet. Löydät lisätietoa sivulta ABI-info.

Mikäli olet valmistunut aiemmin Hämeenlinnan lyseon lukiosta ja tulet korottamaan arvosanojasi tai täydentämään tutkintoasi, voit ilmoittautua yo-kokeisiin sähköisellä lomakkeella (alla linkki lomakkeeseen) . Mikäli olet valmistunut ylioppilaaksi Ammattiopisto Tavastian kaksoistutkinnosta, tai haluat ilmoittautua yo-kirjoituksiin ammattitutkinnon pohjalta, voit ilmoittautua  yo-kokeisiin ohessa olevalla sähköisellä lomakkeella. Lomake tulee tähän ja on avoinna, kun ilmoittautuminen on käynnissä.

Tarvittaessa voit kysyä neuvoja ilmoittautumiseen lukion kansliasta (Tiina Hokkanen, tiina.hokkanen@kktavastia.fi tai aikuislukion kansliasta ulla.eklund@kktavastia.fi ).

Jos olet valmistunut jostakin muusta lukiosta, ilmoittaudu yo-kokeisiin kyseisen oman lukiosi kautta. Lähempänä yo-kirjoituksia voimme katsoa, onko meillä tilaa ottaa sinut kokeisiin meidän koulussa. Voit olla asiasta yhteydessä meihin tammi-helmikuussa.

Syksyn 2024 koepäivät

YTL:n ohjeet ylioppilaskirjoitusten päätelaitteista

Sähköisestä YO-kokeesta saat tietoa YTL:n sivuilta.

Katso myös tarkemmat toimintaohjeet kokeessa.

Sivua päivitetty 11.6.2024 kello 11:35