Yleistä opiskelusta

Lukio valmentaa yliopisto- ja korkeakouluopintoja varten sekä muuhun ammatilliseen koulutukseen. Vaikka et suunnittelisikaan jatko-opintoja, lukion antamasta yleissivistyksestä on paljon hyötyä elämässä. Aikuislinja antaa monia tietoja ja taitoja – omat mieltymyksesi ja tavoitteesi ovat ratkaisevassa asemassa. On tärkeää, että viihdyt omassa koulussasi. Täällä keskustellaan, väitellään ja vaikutetaan.

Tavoitteiden saavuttaminen on sekä opiskelijan että opettajien etu. Lukiossa käsitellään laajoja asiakokonaisuuksia. Tehtäviä on paljon, samoin omaehtoista opiskelua. Itsenäisen työn ja oman vastuun määrä saattaa alkuun tuntua suurelta. Kuitenkin aikuisen opiskelijan elämänkokemus helpottaa monen asian opiskelua. Myös opiskelutekniikka hioutuu koko ajan. Sinulla on mahdollisuus suorittaa opintojasi lähiopetuksena koulussa, jolloin tapaat opettajia ja muita opiskelijoita päivittäin. Myös etäopiskelijana opiskellessasi voit aina ottaa yhteyttä opettajaan ja muihin opiskelijoihin.

Kun suunnittelet ajankäytön mahdollisen työsi ja opiskelun välillä, opiskelu sujuu hyvin. Ryhmän myönteinen ja aktiivinen henki on opiskelujen kannalta erittäin tärkeää. Hyvä vaihtoehto voikin olla opiskelu ja jopa kokeisiin lukeminen yhdessä.

Aineopiskelu

Aikuislinjalla voi suorittaa myös yksittäisen aineen opintoja, esim. matematiikkaa, kemiaa, kieliä jne. Aineopiskelijalta peritään aineopiskelijamaksu.

Verkkokurssit

Kursseja on mahdollista suorittaa myös verkossa. Tavastian lukiokoulutuksen verkkokurssit ovat tutkinto- ja aineopiskelijoille maksuttomia. Ulkopuolisille opiskelijoille yhden verkkokurssin hinta on 140 €. Se laskutetaan kurssille ilmoittautumisen yhteydessä.

Verkkokursseja voit suorittaa Moodle-oppimisympäristössä. Halutessasi suorittaa verkkokurssin ota yhteys opettajaan sähköpostitse tai Wilmassa. Kurssiavaimen saatuasi sinulla on noin seitsemän viikkoa aikaa suorittaa kurssi, joten jos suoritat paljon opintoja, kannattaa suunnitella opiskeluaikataulu huolella. Verkkokurssi on suoritettava arvosanalla 5 tai enemmän.

Ilmoita ilmoittautuessasi opettajalle seuraavat tiedot:

  • nimesi
  • sähköpostiosoitteesi
  • missä koulussa opiskelet (muuten suorituksesi ei siirry koulusi hallinto-ohjelmaan)

Verkossa tarjottavat kurssit lukuvuonna 2019–2020 löytyvät helpoimmin, kun avaat alapuolelta kurssitarjottimen. Huomaa, että verkossa tarjotaan terveystiedosta vain TE1 kurssi (ei TE2- tai TE3-kursseja).

Verkkokurssitarjotin Moodlessa

Etäopetuskurssit

Eri aikuislukioiden ja päivälukioiden kanssa on sovittu yhteisten etäopetuskurssien tarjonnasta. Nämä kurssit opetetaan verkossa hyödyntäen Adobe Connect Pro -ohjelmaa.

Kurssien itsenäinen suorittaminen

Ellet pääse osallistumaan lähiopetukseen lainkaan, kurssien suorittaminen onnistuu myös itsenäisesti. Itsenäisesti suoritettavista kursseista on aina neuvoteltava opettajan kanssa etukäteen ja suunniteltava kurssin suorittaminen. Itsenäisesti suoritettavasta kurssista opiskelija ja opettaja laativat sopimuspaperin. Suositus on, että kurssi suoritetaan itsenäisesti sellaisen jakson aikana, jolloin kurssi järjestetään myös lähiopetuksena. Huomaa kuitenkin, että jos aloitat opiskelun lähiopetuksessa, et voi kesken kurssin vaihtaa itsenäiseen suorittamiseen.

On hyvä myös muistaa, että kurssin suorittaminen itsenäisesti vaatii omaa aktiivista panosta, sillä laajat asiakokonaisuudet on opeteltava itse. Itsenäisesti suoritettaviin kursseihin kuuluu aineesta riippuen erilaisia tehtäviä, joita opiskelija suorittaa, sekä kurssikoe. Itsenäisesti suoritettu kurssi on suoritettava hyväksytysti (vähintään arvosana 5 tai hyväksytty), jotta opiskelija voi lukea sen kokonaiskurssimääräänsä.

Uusintakuulustelut

Opiskelijalle varataan yhden kerran mahdollisuus suorittaa erillisessä kuulustelussa kurssi, josta hän on saanut heikon arvosanan 4 tai tullut muutoin hylätyksi. Opiskelija saa osallistua kerran uusintakuulusteluun myös siinä tapauksessa, että hän on hyväksyttävästä syystä ollut poissa kurssin varsinaisesta kokeesta ja selvittänyt luotettavasti poissaolon syyn opettajalle. Uusintakuulustelut pidetään jakson päätyttyä lukuun ottamatta 5. jaksoa, jonka uusintakuulustelu pidetään seuraavan lukuvuoden aluksi elokuun lopussa. Uusintakuulustelut pidetään ilmoitettuna päivänä klo 17.00–20.00.

Muuta

Opiskelija voi suorittaa lukio-opintoja myös tenttimällä. Tällöin opiskelijan on otettava yhteyttä aineen opettajaan viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua saadakseen tenttiluvan, sillä kaikki lukion kurssit eivät sovellu tenttimiseen. Tentin suorittamistavoista määrää kunkin kurssin opettaja. Tenttiin voi kuulua esseitä, muita kirjallisia töitä, sekä mm. suullisia osuuksia ja/tai kirjatentti. Tenttimistä ei suositella opiskelijalle, jolla kyseisen aineen arvosanat ovat alle 7.

Mikäli opiskelijalla on aiempia opintoja, niitä voidaan ottaa huomioon soveltuvin osin. Tarvittaessa opiskelija voi rehtorin luvalla keskeyttää opintonsa muuttuneen elämäntilanteen vuoksi yhden tai useamman jakson ajaksi. Tällöin opiskelija ei menetä tutkinnon suorittamisaikaa. Lukion kurssit arvostellaan itsenäisinä kokonaisuuksina. Kun lukion oppimäärä on suoritettu, opiskelija saa lukion päättötodistuksen. Aineopiskelija saa todistuksen suorittamistaan opinnoista.

Sivua päivitetty 15.6.2021 kello 09:44