Yleistä opiskelusta

Lukio valmentaa yliopisto- ja korkeakouluopintoja varten sekä muuhun ammatilliseen koulutukseen. Vaikka et suunnittelisikaan jatko-opintoja, lukion antamasta yleissivistyksestä on paljon hyötyä elämässä. Aikuislinja antaa monia tietoja ja taitoja – omat mieltymyksesi ja tavoitteesi ovat ratkaisevassa asemassa. On tärkeää, että viihdyt omassa koulussasi. Täällä keskustellaan, väitellään ja vaikutetaan.

Tutkinto-opiskelu

Tutkinto-opiskelu tarkoittaa sitä, että opiskelet useita aineita tai keskenjäänyttä oppimäärää ja tähtäät ylioppilastodistuksen tai/ja lukion oppimäärän suorittamiseen. Tavoitteiden saavuttaminen on sekä opiskelijan että opettajien etu. Lukiossa käsitellään laajoja asiakokonaisuuksia. Tehtäviä on paljon, samoin omaehtoista opiskelua. Itsenäisen työn ja oman vastuun määrä saattaa alkuun tuntua suurelta. Kuitenkin aikuisen opiskelijan elämänkokemus helpottaa monen asian opiskelua. Myös opiskelutekniikka hioutuu koko ajan. Sinulla on mahdollisuus suorittaa opintojasi lähiopetuksena koulussa, jolloin tapaat opettajia ja muita opiskelijoita päivittäin. Myös etäopiskelijana opiskellessasi voit aina ottaa yhteyttä opettajaan ja muihin opiskelijoihin.

Kun suunnittelet ajankäytön mahdollisen työsi ja opiskelun välillä, opiskelu sujuu hyvin. Ryhmän myönteinen ja aktiivinen henki on opiskelujen kannalta erittäin tärkeää. Hyvä vaihtoehto voikin olla opiskelu ja jopa kokeisiin lukeminen yhdessä

Aineopiskelu

Aikuislinjalla voi suorittaa myös yksittäisen aineen opintoja, esim. matematiikkaa, kemiaa, kieliä jne. Aineopiskelijalta peritään aineopiskelijamaksu.

Opintojen suorittaminen

Lähiopetus

Aikuislinjalla opetus tapahtuu pääsääntöisesti koulussa iltaisin maanantaista torstaihin 5 jaksossa. Opetettavat aineet vaihtuvat jaksoittain lukuvuoden opintotarjottimen mukaisesti. Opintotarjotin julkaistaan tässä. Jos olet jo aikuislinjan opiskelija ensi vuoden opintotarjotin on näkyvillä Wilmassasi (->Kurssitarjotin->muuta kurssitarjotin valintoja). Ilmoittautuminen opintoihin Wilman kautta on mahdollista 2.8.2022 alkaen.

Verkko-opinnot

Kursseja/opintojaksoja on mahdollista suorittaa myös verkossa. Tavastian lukiokoulutuksen verkko-opinnot ovat tutkinto- ja aineopiskelijoille maksuttomia. Ulkopuolisille opiskelijoille yhden verkkokurssi/opintojakson hinta on 140 €. Se laskutetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Verkko-opintoja voit suorittaa Moodle-oppimisympäristössä. Halutessasi suorittaa opintoja verkossa, ota yhteys opettajaan sähköpostitse tai Wilmassa. Moodle-avaimen saatuasi sinulla on noin 8 viikkoa aikaa suorittaa kurssi/opintojakso, joten jos suoritat paljon opintoja, kannattaa suunnitella opiskeluaikataulu huolella. Verkkokurssi/ -opintojakso on suoritettava arvosanalla 5 tai enemmän eikä siitä voi saada hylättyä arvosanaa opintorekisteriin. Jos suoritus on hylätty eikä arvioinnin kriteerit muutoin täyty, suoritusta ei huomioida opintosuorituksissa.

Ilmoita ilmoittautuessasi opettajalle seuraavat tiedot:

  • nimesi
  • sähköpostiosoitteesi
  • missä koulussa opiskelet (muuten suorituksesi ei siirry koulusi hallinto-ohjelmaan)

Tarjolla olevat verkko-opinnot

Kurssien/ opintojaksojen itsenäinen suorittaminen

Ellet pääse osallistumaan lähiopetukseen lainkaan, opintojen suorittaminen onnistuu myös itsenäisesti tenttimällä. Itsenäisesti suoritettavista opinnoista on aina neuvoteltava opettajan kanssa etukäteen ja suunniteltava niiden suorittaminen. Itsenäisesti suoritettavasta kurssista tai opintojaksosta opiskelija ja opettaja laativat sopimuspaperin. Suositus on, että kurssi suoritetaan itsenäisesti sellaisen jakson aikana, jolloin kurssi järjestetään myös lähiopetuksena. Huomaa kuitenkin, että jos aloitat opiskelun lähiopetuksessa, et voi kesken lähiopetuksen vaihtaa itsenäiseen suorittamiseen.

On hyvä myös muistaa, että opintojen suorittaminen itsenäisesti vaatii omaa aktiivista panosta, sillä laajat asiakokonaisuudet on opeteltava itse. Itsenäisesti suoritettaviin opintojaksoihin tai kursseihin kuuluu aineesta riippuen erilaisia tehtäviä, joita opiskelija suorittaa, sekä loppukoe. Itsenäisesti suoritettu kurssi on suoritettava hyväksytysti (vähintään arvosana 5 tai hyväksytty), jotta opiskelija voi lukea sen kokonaiskurssimääräänsä.

Opiskelija voi suorittaa lukio-opintoja myös tenttimällä. Tällöin opiskelijan on otettava yhteyttä aineen opettajaan viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua saadakseen tenttiluvan, sillä kaikki lukio-opinnot eivät sovellu tenttimiseen. Tentin suorittamistavoista määrää kunkin kurssin opettaja. Tenttiin voi kuulua esseitä, muita kirjallisia töitä, sekä mm. suullisia osuuksia ja/tai kirjatentti. Tenttimistä ei suositella opiskelijalle, jolla kyseisen aineen arvosanat ovat alle 7.

Uusintakuulustelut

Opiskelijalle varataan yhden kerran mahdollisuus suorittaa erillisessä kuulustelussa kurssi/opintojakso, josta hän on saanut heikon arvosanan 4 tai tullut muutoin hylätyksi. Opiskelija saa osallistua kerran uusintakuulusteluun myös siinä tapauksessa, että hän on hyväksyttävästä syystä ollut poissa varsinaisesta kokeesta ja selvittänyt luotettavasti poissaolon syyn opettajalle. Uusintakuulustelut pidetään jakson päätyttyä lukuun ottamatta 5. jaksoa, jonka uusintakuulustelu pidetään seuraavan lukuvuoden aluksi elokuun lopussa. Uusintakuulustelut pidetään ilmoitettuna päivänä klo 17.00–20.00.

Uusintakuulustelu päivämäärät on nähtävissä sivulta työ-ja loma-ajat.

Aikaisemmat opinnot huomioon

Mikäli opiskelijalla on aiempia opintoja, niitä voidaan ottaa huomioon soveltuvin osin. Tarvittaessa opiskelija voi rehtorin luvalla keskeyttää opintonsa muuttuneen elämäntilanteen vuoksi yhden tai useamman jakson ajaksi. Tällöin opiskelija ei menetä tutkinnon suorittamisaikaa. Lukion kurssit ja opintojaksot arvostellaan itsenäisinä kokonaisuuksina. Kun lukion oppimäärä on suoritettu, opiskelija saa lukion päättötodistuksen. Aineopiskelija saa todistuksen suorittamistaan opinnoista.

Sivua päivitetty 16.6.2022 kello 13:42