Hämeenlinna 287.00 € Paikkoja jäljellä

Johtaminen – läsnäoloa ja kohtaamisia -verkkokurssi

Tämä verkkokurssi kuvaa sinulle, kuinka työntekijöiden tunteminen on vahva johtamisen työväline. Sen avulla voimme tukea työntekijöiden työmotivaatiota ja suoriutumista työssä, sekä vahvistaa heidän kokemusta työn merkityksellisyydestä.

Kurssilla käsitellään keinoja oppia tuntemaan työntekijöitä esimerkiksi kehittymiskeskustelujen, läsnäolon ja palautteen keinoin. Huomioitavaa on myös työntekijöiden erilaisuus työhön sitoumisessa ja paineisiin suhtautumisessa. Myös eri ikäkausien työntekijät vaativat erilaista johtamista.

Johtaminen on vahvasti ihmisten kohtaamista ja vuorovaikutusta. Siinä onnistut, kun tunnet työntekijäsi, ja hallitset keskeiset keinot toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kurssilla opit myös, kuinka kohdata vaikeita ja haasteellisia tilanteita ja asioita.

Hyödyt:

– saavutat tuloksia ja luot kehittyvää työilmapiiriä ymmärtämällä, että työntekijöiden tunteminen on vahva johtamisen työväline

– opit huomaamaan tavassasi johtaa ja oman työn suunnittelussa keinoja, joiden avulla sinulla on mahdollisuus oppia tuntemaan työntekijäsi

– tuntemalla työntekijäsi voit huomioida heidän erilaisia tarpeita, tukea heidän kehittymistä ja mahdollisuuksia vastata työn tuomiin vaateisiin eli sinulla on mahdollisuus johtaa heitä yksilöinä

Kenelle:

Tämä kurssi sopii lähijohtajille, esihenkilöille, tiimivastaaville, projektipäälliköille ja sinulle, jonka tehtäviin kuuluu johtaa ihmisiä ja toimintaa

Koulutus toteutetaan verkkokurssina ja kouluttajana toimii Kouluttamo. Kurssin suorittaminen tehtävineen vie parhaimmillaan 30 tuntia. Kaikki koulutusvideomme ovat kestoltaan 3–15 min. Varsinainen oppiminen tapahtuu reflektoinnin ja tehtävien suorittamisen kautta.

Verkkokurssin sisältö on käytettävissä neljän kuukauden ajan kurssille kirjautumispäivämäärästä lähtien. Voit opiskella aihetta oman aikataulusi mukaan.

Ilmoittautuessasi kurssille saat sähköpostin Kouluttamon tiimiltä (kontakti@kouluttamo.fi), jossa tarkemmat ohjeet kurssille kirjautumisesta.

LIsätietoja ja kouluttajat: Anne Talvitie ja Leena Paukkunen

kontakti@kouluttamo.fi

www.kouluttamo.fi/meista

Ilmoittaudu
Voit ilmoittautua usealle kurssille palaamalla ostoskorista kurssisivuille tai jatkamalla ostoskorin Kurssit-kohdasta.