Tavastia toimii aktiivisesti alueen kuntakokeilussa.

Osana jatkuvan oppimisen kehittämistä Koulutuskuntayhtymä Tavastia osallistuu Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeiluun. Kuntakokeilussa Tavastia on sopijaosapuoli Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan kuntien kanssa.

Kuntakokeilujen tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeiluissa kehitetään palveluja, jotka tukevat työnhakijan työllistymistä sekä palvelumalleja, joissa asiakkaan tilanne ja palveluntarve huomioidaan yksilöllisesti.

Tavastiassa osana jatkuvaa oppimista kokeillaan Ammattiopisto Tavastiassa työskentelevän omavalmentajan työnkuvaa. Tavoite on sujuvoittaa ja vahvistaa maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjausprosesseja ja siirtymiä koulutusten välillä. Etsitään synergiaa, kehitetään yhteistyötä, kokeillaan, mitkä tehtävät ohjausprosesseissa ja kirjaamisissa on viisasta tehdä oppilaitoksessa ja mitkä kuntakokeilutoimistossa. Ajatus on, että työ verkostossa sujuvoituu ja siirtymät ovat maahanmuuttajalle sujuvia, oikeita ja oikea-aikaisia.

Ammattiopisto Tavastiassa omavalmentaja-projektityöntekijänä toimii Marko Riikkula. Hän keskittyy hankkeen alkuvaiheessa aikuisten perusopetuksen maahanmuuttajaopiskelijoiden polkujen tukemiseen ja siihen, miten ohjaus- ja tietojärjestelmäkehittämisellä päästään onnistuneeseen ohjaukseen. Hän laajentaa vähitellen työnkuvaansa uusiin maahanmuuttajaopiskelijaryhmiin.

Ajankohtaista kuntakokeilusta

Kuntakokeilu alkoi 1.3.2021. Kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvien asiointi siirtyi 15.3.2021 TE-toimistosta kuntakokeiluun. Kuulut kuntakokeilun asiakkaaksi, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi ja kotikuntasi (mm. Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) kuuluu alueelliseen kuntakokeiluun sekä olet työtön, lomautettu, työllistettynä oleva tai olet työllistämistä edistävässä palvelussa ja kuulut johonkin seuraavista ryhmistä:

  • sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan vaan saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta
  • äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai kansalaisuutesi on muu kuin Suomi
  • olet alle 30-vuotias

Jos asiakkuutesi siirtyy TE-toimistosta kuntakokeiluun, saat siitä tiedon joko kirjeitse tai sähköisesti Oma asioinnin kautta ja sinuun otetaan yhteyttä alueesi kuntakokeilusta. TE-toimisto voi myös antaa tiedon henkilökohtaisesti. Hämeenlinnalaisten asiointi tapahtuu maaliskuusta alkaen alle 30-vuotiailla Ohjaamossa ja yli 30-vuotiailla Kuntakokeilutoimistossa Pöölissä, Hattulalaiset ja janakkalalaiset asioivat omissa kuntakokeilutoimistoissaan. Asiakkuudet siirtyvät automaattisesti. Tämä ei aiheuta muutoksia siihen, jos opiskelet nyt työttömyysetuudella, kotoutumistuella tai työvoimakoulutuksessa. Opinnot ja opintososiaaliset edut jatkuvat aiemman suunnitelman mukaisesti.

Tutustu kuntakokeiluun

Lisätietoja antaa

Marko Riikkula

Monikulttuurisuuskoordinaattori ja projektipäällikkö
Marko.Riikkula@kktavastia.fi
+358505258055

Sivua päivitetty 10.9.2021 kello 14.11