Tavastia toimii aktiivisesti alueen kuntakokeilussa.

Osana jatkuvan oppimisen kehittämistä Koulutuskuntayhtymä Tavastia osallistuu Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeiluun. Kuntakokeilussa Tavastia on sopijaosapuoli Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan kuntien kanssa. Yhteistyöstä vastaa kuntayhtymässä kehitysjohtaja Arto Ruhala.

Kuntakokeilujen tavoitteena on edistää nykyistä tehokkaammin työttömien työnhakijoiden työllistymistä ja koulutukseen ohjautumista sekä tuoda uusia ratkaisuja osaavan työvoiman saatavuuteen. Kokeiluissa kehitetään palveluja, jotka tukevat työnhakijan työllistymistä sekä palvelumalleja, joissa asiakkaan tilanne ja palveluntarve huomioidaan yksilöllisesti.

Tavastiassa osana jatkuvaa oppimista on kehitetty Ammattiopisto Tavastiassa työskentelevien uraohjaajien työnkuvat. Tavoitteena on ollut sujuvoittaa ja vahvistaa niin työikäisten kuin maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ohjausprosesseja ja siirtymiä koulutusten välillä. Ajatus on, että työ palveluverkostossa sujuvoituu ja siirtymät ovat työikäisille sekä maahanmuuttaneille sujuvia, oikeita ja oikea-aikaisia.

Yhteistyö kuntakokeilun kanssa on ollut vilkasta. Yhdessä muiden kumppaneiden kanssa on osallistuttu alueellisiin rekrytointitilaisuuksiin ja oltu mukana Koulutus- ja Duuniparkkitoiminnassa.  Yhteistyöprosessien kehittämisessä on keskitytty koulutukseen hakeutuviin ja koulutuksesta työelämään siirtyviin ja heidän palveluihinsa, ja työtä on tehty yli organisaatio- ja hallintorajojen.

Keskeisinä toimijoina ovat Ammattiopisto Tavastiassa työskentelevät neljä uraohjaajaa. Ohjaustoimijoiden yhteystiedot löydät täältä:

Ohjauspalvelut | Tavastian Ohjauspiste | Ota yhteyttä

Tutustu kuntakokeiluun

Lisätietoja antaa

Tiina Alhainen

Monikulttuurisuuskoordinaattori
Tiina.Alhainen@kktavastia.fi
+358504347008

Sivua päivitetty 10.3.2023 kello 11.54