Hämeenlinna 287.00 € Paikkoja jäljellä

Avaimet asiantuntijoiden johtamiseen -verkkokurssi

Asiantuntijoiden johtamiseen liittyy erityispiirteitä, joita sinun ei kannata sivuuttaa omassa työssäsi lähijohtajana ja esihenkilönä. Johtaaksesi tuloksellisesti sinun tulee ymmärtää asiantuntijan toimintaa ohjaavia taustoja ja näkökulmia.

Verkkokurssi käsittelee asiantuntijoiden odotuksia johtamiselle ja työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä. Lähijohtajan ja esihenkilön on huolehdittava asiantuntijoiden oikeanlaisesta osaamisesta sekä tuettava heidän kokemusta osallisuudesta ja työn merkityksellisyydestä. Kurssi käsittelee myös, miten organisaation perustehtävä ja strategia toimivat työkaluina asiantuntijoiden johtamisessa.

Hyödyt:

– ymmärtämällä asiantuntijoiden johtamiseen liittyviä erityispiirteitä voit paneutua omassa johtamisessa keinoihin, joilla työyhteisösi saavuttaa tuloksia

– tukiessasi asiantuntijan työmotivaation ja työnmerkityksellisyyden kokemusta, lisäät asiantuntijan flowfiilistä ja poweria sekä edesautat työyhteisön kehittyvää ilmapiiriä

Kenelle:

Tämä koulutus sopii lähijohtajille, esihenkilöille, tiimivastaaville, projektipäälliköille ja sinulle, jonka tehtäviin kuuluu johtaa ihmisiä ja toimintaa.

Koulutus toteutetaan verkkokurssina ja kouluttajana toimii Kouluttamo. Kurssin suorittaminen tehtävineen vie parhaimmilaan 20 tuntia. Kaikki koulutusvideomme ovat kestoltaan 3–15 min. Varsinainen oppiminen tapahtuu reflektoinnin ja tehtävien suorittamisen kautta.

Verkkokurssin sisältö on käytettävissä neljän kuukauden ajan kurssille kirjautumispäivämäärästä lähtien. Voit opiskella aihetta oman aikataulusi mukaan.

Ilmoittautuessasi kurssille saat sähköpostin Kouluttamon tiimiltä (kontakti@kouluttamo.fi), jossa tarkemmat ohjeet kurssille kirjautumisesta.

LIsätietoja ja kouluttajat: Anne Talvitie ja Leena Paukkunen

kontakti@kouluttamo.fi

www.kouluttamo.fi/meista

Ilmoittaudu
Voit ilmoittautua usealle kurssille palaamalla ostoskorista kurssisivuille tai jatkamalla ostoskorin Kurssit-kohdasta.