Opiskelijakunta

Parola2Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki koulun opiskelijat. Opiskelijakunnan tehtävä on osallistua koulutyön suunnitteluun, valvoa opiskelijoiden etuja, pitää yhteyttä opettajakuntaan ja järjestää erilaisia tapahtumia, esim. taksvärkkikeräykset, teemapäivät. Tavoitteena on yleinen viihtyvyys, hyvä kouluhenki ja yhteydet myös muihin oppilaitoksiin.­­ Opiskelijakunnan hallitus valitaan syyslukukauden alussa luokkien puheenjohtajista ja sihteereistä. ­

Parolan lukio

Kinnalantie 1
13720 Parola

Rehtori Reijo Järvinen,
puh. 050 320 7789

Apulaisrehtori Tiina Peltola,
puh. 050 598 8693

Toimisto, puh. 050 509 0333

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia