Täältä löydät yleistä tietoa ylioppilastutkinnon rakenteesta ja suorittamisesta.

Lukio-opintojen päättövaiheessa suoritetaan eri aineiden ylioppilaskirjoitukset, jotka järjestetään kahdesti vuodessa, keväällä ja syksyllä. Tutkintoon kuuluvat kokeet voidaan suorittaa yhdellä kerralla tai hajautetusti enintään kolmena peräkkäisenä suorituskertana (kevät-syksy-kevät).  Hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa ja hyväksytyn kokeen kerran.

Ylioppilaskokeeseen osallistuminen edellyttää, että olet opiskellut ennen kokeeseen osallistumista vähintään lukion tuntijaossa määrätyt asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Niissä vieraissa kielissä, joissa ei ole pakollisia kursseja, edellytetään kolmen kurssin suorittamista. Mikäli olet hankkinut riittävän kielitaidon muutoin, voit anoa rehtorilta lupaa osallistua ao. kielen kokeeseen ilman vaadittuja kurssisuorituksia. Yo-kokeiden tehtävät perustuvat valtakunnallisiin pakollisiin ja syventäviin kursseihin.

YO-tutkinnon rakenne

Ylioppilastutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta

 • kaikille pakollisena kokeena äidinkieli ja kirjallisuus tai vieraskielisillä S2-koe

Kolme muuta pakollista koetta valitaan seuraavista, joista yhdessä tulee olla laaja (pitkä) oppimäärä. Kokelaan
lukiossa suorittama oppimäärä ei kuitenkaan rajoita sitä, minkä tason kokeen hän valitsee yo-kirjoituksissa.

 • toinen kotimainen kieli
 • vieras kieli
 • matematiikka
 • reaaliaine

Ylimääräisenä voi suorittaa yhden tai useampia kokeita seuraavista Ylimääräisten kokeiden määrää ei ole rajoitettu.

 • matematiikka
 • reaaliaine/reaaliaineet
 • vieras kieli/kielet
 • toinen kotimainen kieli

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan kahden eri tason mukaiset kokeet. Kokelas saa valita, minkä tasoisena hän kokeet suorittaa. Vähintään yhdessä pakollisessa oppiaineessa tulee kuitenkin suorittaa vaativamman tason (pitkän matematiikan tai A-kielen oppimäärän) koe.

Reaaliaineiden kokeet

Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Opiskelija voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen kokeeseen. Kullakin tutkintokerralla opiskelija voi siis osallistua enintään kahden reaaliaineen kokeeseen. Eri reaaliaineiden kokeet jakautuvat kahdelle koepäivälle seuraavasti

 • samana koepäivänä: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 • samana koepäivänä: evankelisluterilainen uskonto, ortodoksinen uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

Yleistietoa ylioppilastutkinnosta

Lisätietoa ylioppilastutkinnon suoritusohjeista ja eri oppiaineiden ylioppilaskokeista saat lukion ylioppilastutkinto-oppaasta, rehtorilta, opinto-ohjaajilta, aineenopettajilta sekä ylioppilastutkintolautakunnan nettisivuilta.

Yo-kokeet laaditaan pakollisten ja syventävien kurssien perusteella. Ylioppilastutkintotodistus annetaan sellaiselle opiskelijalle,
joka on suorittanut hyväksytysti koko lukion oppimäärän (väh.75 kurssia) ja kaikki neljä pakollista yo-koetta. Ylioppilastutkinnon arvosanat (suluissa puoltoäänet) ovat laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur (4), lubenter approbatur (3), approbatur (2), improbatur (0). Yleisarvosanaa ei anneta.

Yo-kirjoitus on maksullinen ja maksut vahvistaa vuosittain yo-tutkintolautakunta.

Sivua päivitetty 8.2.2021 kello 09.42