Parolan lukio on hyvä yleislukio. Tarjoamme kaikki lukion pakolliset ja syventävät kurssit, runsaasti soveltavia kursseja sekä opiskelijan tarvitsemat ohjaus- ja tukipalvelut. Opiskelun ja oppimisen monimuotoisuutta tukevat opintoretket, itsenäiset suoritukset, vierailijat, tapahtumat ja projektit.

Parolan lukiossa opiskelun kärkihankkeena on oppimisen sähköisten välineiden käyttö. Taito- ja taideaineissa opiskelijoilla on luonnollisesti mahdollisuus suorittaa lukiodiplomit. Lisäksi tarjoamme myös mahdollisuuden käsityön ja kotitalouden kursseihin.

Opinto-opas

Opetussuunnitelma

Löydät Parolan lukion opetussuunnitelman 2021 tämän linkin takaa.

Tuntijako

Lukio-opinnot koostuvat kolmenlaisista kursseista: pakollisista, syventävistä ja soveltavista. Pakolliset kurssit ovat valtakunnallisesti kaikille yhteisiä kursseja. Syventävät kurssit ovat pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä kursseja ja niitä on sekä valtakunnallisia että koulukohtaisia kursseja. Ylioppilaskokeiden tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisesti syventävien kurssien pohjalta.

Soveltavat kurssit ovat tukikursseja ja menetelmäkursseja, jotka saattavat sisältää aineksia eri oppiaineista. Ne ovat koulukohtaisia tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. Tuntijakokaavio löytyy opinto-oppaasta.

Suoritusjärjestys

Kurssien suoritusjärjestys määritellään oppiainekohtaisesti ja se ilmenee ainekohtaisista opetussuunnitelmista. Esimerkiksi kielet ja matematiikka pyritään opiskelemaan numerojärjestyksessä. Pakollisesta suoritusjärjestyksestä voi poiketa aineenopettajan luvalla.

Sivua päivitetty 2.10.2023 kello 14.28