Opiskelijahuolto

Koulun opiskelijahuoltoasioista vastaavat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori sekä ryhmänohjaajat. Opiskeluhuoltoon kuuluvat erilaiset koulun toimintaan yhteisönä, opiskelijatoimijuuteen ja yksilölliset opiskelijahyvinvoinnin asiat. Opiskelijahuollolla tavoitellaan ongelmien ennaltaehkäisyä sekä kehitetään kouluyhteisöä.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa lukio-opiskelussa, kurssi- ja ainevalintojen tekemisessä sekä luoda pohjaa lukion jälkeiselle uravalinnalle. Ohjaus voidaankin nähdä koko lukioajan kattavana prosessina. Opinto-ohjaus toteutetaan luokkaopiskeluna ja pienryhmä- sekä yksilöohjauksena. Henkilökohtaiseen ohjaukseen voi varata itse ajan tai saada kutsun opinto-ohjaajalta/ryhmänohjaajalta. Oppituntien aikana vastaanotolle menosta on sovittava tunnin opettajan kanssa. Toisen vuosikurssin aikana kaikki opiskelijat käyvät henkilökohtaisessa ohjauksessa. Opinto-ohjauksen pakollinen kurssi on hajautettu eri vuosiluokille.

Ajankohtaisista asioista opinto-ohjaaja tiedottaa ilmoitustauluilla ja Pedanetissa. Myös ryhmänohjaajat osallistuvat omalta osaltaan ohjaukseen.

Opinto-ohjaaja

  • Anne-Mari Kosola, puh. 050 5165 671, anne-mari.kosola@kktavastia.fi

Erityisopettajan palvelut

Erityisopettajanpalvelut hankitaan toistaiseksi koulun ulkopuolelta. Palvelut käsittävät lukitestauksen sekä tukiopetus- ja konsultaatiopalveluita. Opinto-ohjaaja ja aineenopettajat ohjaavat palvelujen piiriin. Myös aineenopettajat antavat tarvittaessa tukiopetusta.

Terveyden- ja hammashoito

Opiskeluterveydenhuollon tarkoituksena on opiskelijoiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä, opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä tarjota terveyden- ja sairaanhoitopalveluita opiskelijoille.

Lukion aikana terveydenhoitaja tarkastaa kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ja toisen vuosikurssin opiskelijat tarkastaa lääkäri. Myös kutsuntaikäisten lukiolaisten kutsuntatarkastukset tehdään opiskeluterveydenhuollossa osoitteessa Koulutie 4, ensimmäinen kerros.

  • Vastaanottoaika ilman ajanvarausta on koulupäivinä klo 8.30–9.00 ja 12.00–12.30.
  • Ajanvaraus puh. 050 4168 020, Wilma-viestillä tai anu.maununen@terveystalo.com

Lukion kakkosluokkalaiset kutsutaan hammashoitoon, muutoin käytetään yksilöllistä hoitoväliä. Hoito on maksutonta 18-vuotiaaksi asti.

  • Ajanvaraus puh. 03 673 1277.
  • Peruuttamattomasta poisjäännistä yli 15-vuotiaalta veloitetaan erillinen maksu.

Koulukuraattori

Kuraattorin tehtävä on tukea opiskelijoita muissa kasvuun ja kehitykseen sekä elämänhallintaan liittyvissä ongelmatilanteissa.

  • Kuraattorina toimii Johanna Kynäkoski, puh, 050 4431 845

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on henkisen hyvinvoinnin tukeminen kouluyhteisössä.

  • Koulupsykologin vastaanotto on Parolan terveysaseman tiloissa Parolantie 42,
    puh. 050 416 7002

Tutortoiminta

Tutortoiminnan tavoitteena on kehittää koulun yhteisöllisyyttä, parantaa ilmapiiriä ja kouluturvallisuutta. Opiskelijatutorit auttavat omalta osaltaan varsinkin uusien opiskelijoita sopeutumaan ja tutustumaan toisiinsa, kouluun ja koulun käytäntöihin ja tukevat näin heidän opiskeluaan. Digitutorit ohjaavat ja auttavat tvt-välineiden käytössä.

Sivua päivitetty 26.10.2021 kello 12.27