Opiskelijahuolto

Koulun opiskelijahuoltoasioista vastaavat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori sekä ryhmänohjaajat. Opiskeluhuoltoon kuuluvat erilaiset koulun toimintaan yhteisönä, opiskelijatoimijuuteen ja yksilölliset opiskelijahyvinvoinnin asiat. Opiskelijahuollolla tavoitellaan ongelmien ennaltaehkäisyä sekä kehitetään kouluyhteisöä.

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjaaja auttaa ja ohjaa suunnittelemaan opintoja ja tekemään valintoja, jotka koskevat opintoja, ylioppilastutkintoa ja jatko-opintoja.

Opinto-ohjaus kattaa henkilökohtaisen sekä pienryhmäohjauksen, oppitunnit ja infotilaisuudet. Erilaiset vierailut, vierailijat ja koulutusesittelyt ovat tärkeä osa opinto-ohjausta.

Opinto-ohjausta on kaksi pakollista opintojaksoa OP1 ja OP2, joista ensimmäinen on hajautettu koko lukio-opintojen ajaksi.

  • Opinto-ohjaaja Anne-Mari Kosola, puh. 050 5165 671, anne-mari.kosola@kktavastia.fi

Erityisopettajan palvelut

Erityisopettajanpalvelut hankitaan toistaiseksi koulun ulkopuolelta. Palvelut käsittävät lukitestauksen sekä tukiopetus- ja konsultaatiopalveluita. Opinto-ohjaaja ja aineenopettajat ohjaavat palvelujen piiriin. Myös aineenopettajat antavat tarvittaessa tukiopetusta.

Terveyden- ja hammashoito

Opiskeluterveydenhuollon tarkoituksena on opiskelijoiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä, opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä tarjota terveyden- ja sairaanhoitopalveluita opiskelijoille.

Lukion aikana terveydenhoitaja tarkastaa kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ja toisen vuosikurssin opiskelijat tarkastaa lääkäri. Myös kutsuntaikäisten lukiolaisten kutsuntatarkastukset tehdään opiskeluterveydenhuollossa osoitteessa Koulutie 4, ensimmäinen kerros.

  • Vastaanottoaika ilman ajanvarausta on koulupäivinä klo 8.30–9.00 ja 12.00–12.30.
  • Ajanvaraus puh. 050 4168 020, Wilma-viestillä tai emmi.niemimaa@terveystalo.com

Lukion kakkosluokkalaiset kutsutaan hammashoitoon, muutoin käytetään yksilöllistä hoitoväliä. Hoito on maksutonta 18-vuotiaaksi asti.

  • Ajanvaraus puh. 03 673 1277.
  • Peruuttamattomasta poisjäännistä yli 15-vuotiaalta veloitetaan erillinen maksu.

Kuraattori

Kuraattorin tehtävä on tukea opiskelijoita muissa kasvuun ja kehitykseen sekä elämänhallintaan liittyvissä ongelmatilanteissa.

  • Kuraattorina toimii Johanna Kynäkoski, puh. 050 4431 845

Psykologi

Psykologin työn tavoitteena on henkisen hyvinvoinnin tukeminen kouluyhteisössä.

  • Psykologi Asta Pöyhönen, puh. 045 7830  0585
    Vastaanotto sijaitsee osoitteessa Koulutie 4, Parola.

Tutortoiminta

Tutortoiminnan tavoitteena on kehittää koulun yhteisöllisyyttä, parantaa ilmapiiriä ja kouluturvallisuutta. Opiskelijatutorit auttavat omalta osaltaan varsinkin uusien opiskelijoita sopeutumaan ja tutustumaan toisiinsa, kouluun ja koulun käytäntöihin ja tukevat näin heidän opiskeluaan. Digitutorit ohjaavat ja auttavat tvt-välineiden käytössä.

Sivua päivitetty 7.3.2024 kello 08.53