Opiskelun tuki

Opiskelijahuolto

Koulun opiskelijahuoltoasioista vastaavat rehtori, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja, kuraattori sekä ryhmänohjaajat. Opiskeluhuoltoon kuuluvat erilaiset koulun toimintaan yhteisönä, opiskelijatoimijuuteen ja yksilölliset opiskelijahyvinvoinnin asiat. Opiskelijahuollolla tavoitellaan ongelmien ennaltaehkäisyä sekä kehitetään kouluyhteisöä.

Erityisopettajanpalvelut

Erityisopettajanpalvelut hankitaan toistaiseksi koulun ulkopuolelta. Palvelut käsittävät lukitestauksen sekä tukiopetus- ja konsultaatiopalveluita. Opinto-ohjaaja ja aineenopettajat ohjaavat palvelujen piiriin. Myös aineenopettajat antavat tarvittaessa tukiopetusta.

Terveyden- ja hammashoito

Opiskeluterveydenhuollon tarkoituksena on opiskelijoiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitäminen ja parantaminen. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä, opiskeluympäristön turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä tarjota terveyden- ja sairaanhoitopalveluita opiskelijoille.

Lukion aikana terveydenhoitaja tarkastaa kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ja toisen vuosikurssin opiskelijat tarkastaa lääkäri. Myös kutsuntaikäisten lukiolaisten kutsuntatarkastukset tehdään opiskeluterveydenhuollossa osoitteessa Koulutie 4, ensimmäinen kerros.

  • Vastaanottoaika ilman ajanvarausta on koulupäivinä klo 8.30–9.00 ja 12.00–12.30.
  • Ajanvaraus puh. 050 4168 020, wilmaviestillä tai suvi.kuivasaari-hyttinen@terveystalo.com

Lukion 2-luokkalaiset kutsutaan hammashoitoon, muutoin käytetään yksilöllistä hoitoväliä. Hoito on maksutonta 18 -vuotiaaksi asti.

  • Ajanvaraus puh. 03 673 1277.
  • Peruuttamattomasta poisjäännistä yli 15 -vuotiaalta veloitetaan erillinen maksu.

Koulukuraattori

Kuraattorin tehtävä on tukea opiskelijoita muissa kasvuun ja kehitykseen sekä elämänhallintaan liittyvissä ongelmatilanteissa.

  • Kuraattorina toimii Johanna Kynäkoski, puh, 050 4431 845

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on henkisen hyvinvoinnin tukeminen kouluyhteisössä.

  • Koulupsykologin vastaanotto on Parolan terveysaseman tiloissa Parolantie 42,
    puh. 050 416 7002

Tutortoiminta

Tutortoiminnan tavoitteena on kehittää koulun yhteisöllisyyttä, parantaa ilmapiiriä ja kouluturvallisuutta. Opiskelijatutorit auttavat omalta osaltaan varsinkin uusien opiskelijoita sopeutumaan ja tutustumaan toisiinsa, kouluun ja koulun käytäntöihin ja tukevat näin heidän opiskeluaan. Digitutorit ohjaavat ja auttavat tvt-välineiden käytössä.

Parolan lukio

Kinnalantie 1
13720 Parola

Rehtori Reijo Järvinen,
puh. 050 320 7789

Apulaisrehtori Tiina Peltola,
puh. 050 598 8693

Toimisto, puh. 050 509 0333

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia