Opinto-ohjaus

Parola1Opinto-ohjauksen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa lukio-opiskelussa, kurssi- ja ainevalintojen tekemisessä sekä luoda pohjaa lukion jälkeiselle uravalinnalle. Ohjaus voidaankin nähdä koko lukioajan kattavana prosessina. Opinto-ohjaus toteutetaan luokkaopiskeluna ja pienryhmä- sekä yksilöohjauksena. Henkilökohtaiseen ohjaukseen voi varata itse ajan tai saada kutsun opinto-ohjaajalta/ryhmänohjaajalta. Oppituntien aikana vastaanotolle menosta on sovittava tunnin opettajan kanssa. Toisen vuosikurssin aikana kaikki opiskelijat käyvät henkilökohtaisessa ohjauksessa. Opinto-ohjauksen pakollinen kurssi on hajautettu eri vuosiluokille.

Ajankohtaisista asioista opinto-ohjaaja tiedottaa ilmoitustauluilla ja Pedanetissa. Myös ryhmänohjaajat osallistuvat omalta osaltaan ohjaukseen.

Opinto-ohjaaja

Anne-Mari Kosola, puh. 050 5165 671, anne-mari.kosola@kktavastia.fi

Parolan lukio

Kinnalantie 1
13720 Parola

Rehtori Reijo Järvinen,
puh. 050 320 7789

Apulaisrehtori Tiina Peltola,
puh. 050 598 8693

Toimisto, puh. 050 509 0333

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia