Opetus

Pieni Parola_7Parolan lukio on hyvä yleislukio. Tarjoamme kaikki lukion pakolliset ja syventävät kurssit sekä runsaasti soveltavia kursseja sekä opiskelijan käytössä olevat ohjaus- ja tukipalvelut. Opiskelun ja oppimisen monimuotoisuutta tukevat opintoretket, itsenäiset suoritukset, vierailijat, tapahtumat ja projektit. Parolan lukiossa opiskelun kärkihankkeena ovat oppimisen sähköisten välineiden käyttö. taito- ja taideaineissa opiskelijoilla on luonnollisesti mahdollisuus suorittaa lukiodiplomit. Lisäksi tarjoamme myös mahdollisuuden käsityön ja kotitalouden kursseihin.

Opetussuunnitelma (ennen 1.8.2016 aloittaneet)

Parolan lukio opetussuunnitelma 2005 1.8.2014

Opetussuunnitelma (1.8.2016 jälkeen aloittavat)

Opetussuunnitelma 2016

Tuntijako

Lukio-opinnot koostuvat kolmenlaisista kursseista: pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Pakolliset kurssit ovat valtakunnallisesti kaikille yhteisiä kursseja. Syventävät kurssit ovat pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä kursseja ja niitä on sekä valtakunnallisia että koulukohtaisia kursseja. Ylioppilaskokeiden tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisesti syventävien kurssien pohjalta. Soveltavat kurssit ovat tukikursseja ja menetelmäkursseja, jotka saattavat sisältää aineksia eri oppiaineista. Ne ovat koulukohtaisia tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja. Tuntijakokaavio löytyy Opiskeluoppaasta.

Suoritusjärjestys

Kurssien suoritusjärjestys määritellään oppiainekohtaisesti ja se ilmenee ainekohtaisista opetussuunnitelmista. Esimerkiksi kielet ja matematiikka pyritään opiskelemaan numerojärjestyksessä. Pakollisesta suoritusjärjestyksestä voi poiketa aineenopettajan luvalla.

Parolan lukio

Myllytie 33
13720 Parola

Rehtori Reijo Järvinen,
puh. 050 320 7789

Apulaisrehtori Tiina Peltola,
puh. 050 598 8693

Toimisto, puh. 050 509 0333

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2019 Koulutuskuntayhtymä Tavastia