Prosessit kuntoon polkuautotehtaalla

Vanaja Koulutus järjesti syyskuun puolivälin tienoilla kaksi kertaa uudenlaisen kahden päivän koulutuksen. Sujuva työ -koulutus toteutettiin yhteistyössä Lean Learning Centerin kanssa. Koulutuksen ideana oli polkuautoja kootessa kirkastaa sujuvien prosessien merkitys työnteon kannalta ja havainnollistaa, miten turhasta työstä pääsee eroon.

Kahdessa päivässä polkuautoja koottiin useampaan kertaan. Samalla nähtiin, mikä merkitys on esimerkiksi kokoamisessa tarvittavien osien sijainnilla ja järjestyksellä. Näitä havaintoja osallistujat saattoivat peilata omiin työtehtäviinsä.

Osallistujat kommentoivat, että koulutus oli käytännönläheinen ja uusia ajatuksia herättävä. Koulutus avarsi myös ajattelemaan oman työn ympärillä olevia oheistehtäviä ja niiden vaikutuksia työn tuottavuuteen.

– Koulutus selkeytti vakion merkitystä ja työkuorman heilumisen perhosefektiä, kertoo Juha-Pekka Ranta Janavalosta.

Perhosefektillä tarkoitetaan sitä, että perhosen siivenisku voisi saada aikaan myrskyn toisella puolella maapalloa. Asioilla on siis syy-seuraussuhteet. Tärkeää olisikin saada vakioitua oma työprosessi ja tekemiseen käytetty aika.

– Silloin on helpompi hallita vaihtelua ja tehostaa tuotantoa sekä nähdä, missä ovat pahimmat pullonkaulat, Ranta tiivistää.

Koulutuksen oppien mukaan kehitystyötä pitää tehdä pienin askelin ja matkan varrella tehdä jatkuvaa arviointia ja parannustyötä. Ranta piti koulutuksessa siitä, että mallista kehotettiin muokkaamaan omanlainen ja oman yrityksen tarpeisiin sopiva. Näin projektiluontoiseen työhönkin voi hyödyntää koulutuksen oppeja.


Seuraavat koulutukset

  • 23.-24.3.2020 klo 8.00-16.00
  • 6.-7.4.2020 klo 8.00-16.00

Ilmoittautuminen

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia