Yleinen

Työllisyyden kuntakokeilu alkoi

10.3.2021

Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilu alkoi maaliskuun alussa, asiakkuudet siirtyvät maaliskuun puolivälissä.

Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala osallistuvat yhdessä työllisyyden kuntakokeiluun, joka alkoi 1. maaliskuuta 2021 ja päättyy 30.6.2023. Kokeilun aikana tietyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirretään kuntien tehtäviksi.

kuntakokeilun toimisto
Kuntakokeilun toimisto sijaitsee Hämeenlinnan rautatieaseman vieressä Pöölissä.

Jos opiskelijan koulutus päättyy kokeilun aikana, työnhakijaksi ilmoittaudutaan normaalisti TE-toimistoon, joka ohjaa kuntakokeilun piiriin kuuluvat asiakkaat kunnan asiakkaiksi. Jos opiskelija on nyt TE-toimiston asiakas, asiakkuus siirtyy automaattisesti.

Kuntakokeilun alkaminen ei aiheuta muutoksia siihen, jos opiskelee nyt työttömyysetuudella, kotoutumistuella tai työvoimakoulutuksessa. Opinnot ja opintososiaaliset edut jatkuvat aiemman suunnitelman mukaisesti.

Siirtyminen kuntakokeilun asiakkaaksi tapahtuu automaattisesti. Kaikille työllisyyden kuntakokeilun asiakasryhmiin kuuluville henkilöille ilmoitetaan asiakkuudesta henkilökohtaisesti kirjeellä. Oma työntekijä ottaa asiakkaaseen yhteyttä.

Kuntakokeilun asiakkaita ovat:

  • työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
  • kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.
  • kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.

Työnhaku alkaa ilmoittautumalla TE-toimistoon Oma asioinnin kautta, josta asiakas ohjataan kuntakokeilun asiakkaaksi. Jos opiskelija on sopinut TE-toimiston kanssa työnhakuun liittyvistä tapaamisista, palveluista tai tehtävistä, tulee muistaa hoitaa ne sovitusti määräaikaan mennessä.

Työnhakijan tulee ilmoittaa mahdollisista muutoksista aina Oma asioinnin kautta:

  • jos yhteystiedot muuttuvat tai tilanne muuttuu esim. aloittaa työt tai opinnot
  • työnhakija haluaa jättää yhteydenottopyynnön omalle työntekijällesi. Lue lisää kaupungin sivuilta.

Sivua päivitetty 10.3.2021 kello 15.22

Uusimmat uutiset

Työllisyyden kuntakokeilu alkoi

Hämeenlinnan seudun työllisyyden kuntakokeilu alkoi maaliskuun alussa, asiakkuudet siirtyvät maaliskuun puolivälissä. Hattula, Hämeenlinna ja Janakkala osallistuvat yhdessä työllisyyden kuntakokeiluun, joka […]

Lue lisää

10.3.2021

Työvoimakoulutus nuorille: Robotiikan osaamisella työelämään

Ammattiopisto Tavastia järjestää erityisesti nuorille suunnatun robotiikkaan liittyvän työvoimakoulutuksen. Robotiikan osaaminen ja ymmärtäminen ovat tulevaisuuden työelämän taitoja, ja koulutuksen tavoitteena […]

Lue lisää

23.2.2021

Tavastia Koulutus auttaa yrityksiä menestymään

Vanaja Koulutus Oy on saanut uuden nimen ja uuden toimitusjohtajan. Vuodenvaihteessa nimensä Tavastia Koulutus Oy:ksi muuttaneen yhtiön johdossa aloitti samalla […]

Lue lisää

27.1.2021