Tärkeitä ohjeita

Hyvä tuntiopettaja!

Tuntiopettajan tehtävät

Tuntiopettaja otetaan työsopimuksessa mainittua opetusta antamaan. Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt (mm. kokeiden korjaus ja valvonta) sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajan kokouksiin. Oppitunnin pituus on 45 minuuttia, mutta tuntipalkka maksetaan 60 minuutilta, joten tämä sisältää jo oppitunnin valmistelun ja jälkikäteistyön eikä näistä makseta ylimääräistä korvausta.

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu, vähintään 10 viikkotuntia opettava tuntiopettaja, voidaan määrätä tekemään tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan ja jotka hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa hänelle sopiviksi. Tällöin korvaus maksetaan 10 tuntia ylittävältä osalta.

Vähintään lukuvuoden työajaksi otettu alle 10 viikkotuntia opettava tuntiopettaja voidaan määrätä tekemään tehtäviä, jotka kiinteästi liittyvät opiston toimintaan hänen omalla alallaan ja jotka hänen koulutuksensa ja työkokemuksensa perusteella voidaan katsoa hänelle sopiviksi. Tällöin korvaus maksetaan 4 tuntia ylittävältä osalta.

Palkan maksaminen

Palkka määräytyy työehtosopimuksen mukaan (OVTES F-osio, liite 12), koulutus vaikuttaa siihen, joten toimita todistusjäljennökset opistolle. Palkka maksetaan kerran kuussa jälkikäteen kuukauden 15. päivänä työsopimuksessa mainittujen tuntien mukaan. Joulukuun palkka maksetaan kuitenkin 31.12. Mikäli tunteihin tulee muutoksia kesken lukuvuoden, pitäisi niitä ilmoittaa välittömästi (opettajan sairastuminen, tunnin peruuntuminen tms.). Kaikista muista tunneista on oltava rehtorin päätös etukäteen.

Muista toimittaa verokortti heti työsuhteen alkaessa!

Päiväkirja

Opintoryhmien päiväkirjat/osanottajalistat lähetetään noin viikkoa ennen kurssin alkua, samoin päätetään kurssien toteutumisesta. Päiväkirjaa on pidettävä kaikista opetustapahtumista. Se on todiste pidetyistä oppitunneista palkanmaksua ja valtionosuuden myöntämistä varten. Päiväkirjasta käy myös ilmi, mitä kurssilla on opiskeltu ja ketä opiskelijoita on kulloinkin ollut paikalla. Täytetty päiväkirja toimitetaan allekirjoitettuna välittömästi kurssin loputtua opiston toimistoon (pitkillä kursseilla syys- ja kevätlukukausien päätteeksi). Hellewin sähköistä päiväkirjaa voi myös käyttää, mutta se on tulostettava ja allekirjoitettava.

Avaimet

Kun kurssisi/kurssiesi alkaminen on varmistunut, ota selvää siitä, tarvitsetko opetuspaikassa avaimia. Tiedon saat opiston asiakaspalvelusta tai vop.toimisto@kktavastia.fi

Luokkien käyttö

Mikäli vaihdat luokassa huonekalujen järjestystä, palauta ne ennalleen tuntisi jälkeen. Tarkista luokasta lähtiessäsi, että koneista on virrat pois, ikkunat suljettu, valot pois ja ovi lukossa. Ota selvää ennen opetuksen alkua opetustilan hätäpoistumistiet ja kerro niistä myös opiskelijoille.

HelleWi-tunnukset

Hellewi-kurssinhallintajärjestelmällä voit esim. seurata omien kurssiesi täyttymistä, pitää sähköistä päiväkirjaa ja tehdä uusia kurssiehdotuksia. Sitä varten tarvitset käyttäjätunnukset, jotka saat toimistosta vop.toimisto@kktavastia.fi.

Matkakorvaukset

Tuntiopettajalle maksetaan OVTES:n mukaan korvaus matkasta asunnosta opiston työpisteeseen siltä osin kuin matkan pituus ylittää kuusi kilometriä. Samoin perustein korvataan matka takaisin. Matkalasku tehdään toteutuneista matkoista kuukausittain ja toimitetaan opiston toimistoon seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Näin matkalaskuille jää riittävä valmisteluaika ja ne ehtivät sitä seuraavaan 15. päivän palkanmaksuun. Virka- ja työehtosopimuksen mukaan matkalasku on esitettävä kahden kuukauden kuluessa matkan tekemisestä. Matkalaskujen maksatuksen hoitaa opistosihteeri Päivi Wathén (paivi.wathen@kktavastia.fi). Matkakorvausten maksaminen koskee ainoastaan opetusmatkaa. Mikäli haluaa korvauksen muista matkoista, niistä on oltava rehtorin päätös etukäteen. Verolakien mukaan kodin ja työpaikan väliset matkakorvaukset ovat pääsääntöisesti tuntiopettajan varsinaista palkkaa ja siitä pidätetään ennakonpidätys, osa korvauksista on veronalaista, mutta niistä ei pidätetä ennakonpidätystä ja vain osa on verottomia matkakorvauksia, lisätietoja www.vero.fi.

Jos opettaja sairastuu

Sairastumisesta on aina ilmoitettava välittömästi ainealueen vastaavalle opettajalle tai mikäli hän ei ole tavattavissa, toimistoon, p. 03-6212572 tai vop.toimisto@kktavastia.fi. Työntekijä voi olla sairaslomalla omalla ilmoituksella 3 päivää ja sen jälkeen uudella ilmoituksella 2 lisäpäivää. Sairauden jatkuessa tämän jälkeen on mentävä lääkäriin. Sairauden sattuessa pyritään aina ensisijaisesti järjestämään opettajalle sijainen. Mikäli tämä ei onnistu, opisto pyrkii mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan opiskelijoille opetuskerran peruuntumisesta tekstiviestillä. Opisto ei vastaa opistosta riippumattomista syistä johtuvista sali- tai muiden vuorojen peruuntumisesta. Peruuntuneet opetuskerrat pyritään pitämään myöhemmin kauden aikana, mikäli niitä on enemmän kuin yksi.

Verkkopalkka

Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa on käytössä palvelu, jossa palkkalaskelmat toimitetaan nettipankkiin automaattisesti. Tämä vaatii henkilökohtaiset pankkitunnukset. Mikäli sinulla ei niitä ole, ilmoita siitä, niin palkkalaskelma lähetetään kotisoitteeseen.

Työterveyshuolto, vakuutukset

Tuntiopettajat voivat halutessaan kuulua kuntayhtymän järjestämän työterveyshuollon piiriin, mikäli työsuhde kestää vähintään lukukauden (3 kk), opetustuntimäärä on vähintään 180 tuntia lukuvuodessa eikä työterveyshuoltoa ole muuten järjestetty. Ilmoita, mikäli haluat kuulua kuntayhtymän järjestämän työterveyshuollon piiriin tai työterveyshuollon järjestämisessä on tapahtunut muutos.

Opettajat on tapaturmavakuutettu Ifissä. Ilmoita mahdollisesta työtapaturmasta välittömästi marja.oksanen@kktavastia.fi tai puh. 040 8696 491.

Rikostaustaote

Opettajilla, joilta pyydetään esittämään rikostaustaote, on siitä maininta työsopimuksessa. Ohjeet rikostaustaotteen tilaamiseen löydät Oikeusrekisterikeskuksen sivuilta.

Vanajaveden Opisto

Jaakonkatu 28
13100 Hämeenlinna

Asiakaspalvelu puh. 03 6212 572

vop.toimisto@kktavastia.fi

© 2018 Koulutuskuntayhtymä Tavastia