Kieli- ja kulttuuritietoisuus

Opetus- ja ohjaustyössä tarvitaan kieli- ja kulttuuritietoista otetta, selkeää ilmaisua suullisessa ja kirjallisessa viestinnässä. Opetusryhmien heterogeenisuus voi tuoda esiin haasteita, joihin voi valmistautua kouluttautumalla. Listaan tähän suositeltavia sivustoja, koulutuksia ja artikkeleita, joista voi lähteä liikkeelle.

Vanajaveden Opiston opettajille: Kurssin ollessa maksullinen, voit hakea Vanajaveden Opistolla työantajalta tukea laittamalla hakemuksen apulaisrehtori Kari Koskelle. Tukea voidaan myöntää hakija- ja hakemuskohtaisesti.

Suositeltavia täydennyskoulutuksia

  • Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus, maksuton KUPERA-hankkeessa tuotettu itsenäisesti suoritettava verkkokurssi (5op). Lisätietoa täältä.
    • tutustutaan kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen opetuksen perusperiaatteisiin ja niihin liittyviin teoreettisiin näkökulmiin
    • pohditaan opettajan käytännön työtä mm. erilaisten kieli-, kulttuuri- ja katsomusvähemmistöjen näkökulmasta
    • perehdytään tutkimuskirjallisuuteen ja lainsäädäntöön koskien mm. opetuksen yhdenvertaisuus-näkökulmia kurssin tehtävät ohjaavat opiskelijaa aineistojen avulla tarkastelemaan ja suunnittelemaan omaa opettajuuttaan
  • Kurssi on osoitteessa https://mooc.helsinki.fi/.
  • Selkokeskuksen kurssit, maksullisia, https://selkokeskus.fi/koulutukset/tulevat-koulutukset/
  • Turun Yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen kurssit, joukossa maksullisia ja osallistujille ilmaisia Opetushallituksen rahoittamia. Sivu kannattaa pistää seurantaan. http

 Suositeltavia julkaisuja ja artikkeleita

Vanajaveden Opisto

Asiakaspalvelu ma–to klo 10–14
puh. 03 6581 800
vop.toimisto@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia