Suomi – Finnish for Foreigners

Suomi 1 (tasolta 0)

Suomen kielen alkeiskurssi. Aiheina mm. itsestä kertominen, arkipäivän, perhe-elämän, työn ja vapaa-ajan viestitilanteet. Kurssilla painotetaan kommunikatiivisia kielenkäyttötilanteita sekä opitaan kieliopin perusteita. In the beginners course you will learn the basics of finnish. We will rehearse a lot of different everyday conversation situations and you will also learn basic grammar.

Suomi 1 (tasolta 0)

Suomen kielen alkeiskurssi. Aiheina mm. itsestä kertominen, arkipäivän, perhe-elämän, työn ja vapaa-ajan viestitilanteet. Kurssilla painotetaan kommunikatiivisia kielenkäyttötilanteita sekä opitaan kieliopin perusteita. In the beginners course you will learn the basics of finnish. We will rehearse a lot of different everyday conversation situations and you will also learn basic grammar.

Suomi 2 (tasolta A1.3.) 

Osaat jo alkeet. Aiheina mm. vapaa-aika, harrastukset, matkailu, koulutus ja työ. Laajennetaan perussanastoa ja painotetaan kommunikatiivisia kielenkäyttötilanteita. Päivittäisen viestinnän lisäksi harjoitellaan kertomista eri aikamuodoissa.

Suomi 3 (tasolta A2) 

Osaat jo suomen kielen perusasiat. Kurssilla laajennat sanavarastoasi ja opit ymmärtämään suomea paremmin. Kurssilla tutustutaan keskitason (YKI) tehtävätyyppeihin ja harjoituksiin. Painotus on kommunikatiivisissa kielenkäyttötilanteissa.

Suomi 3-4 (tasolta B1.1.) Kielioppi ja kirjoittaminen 

Tällä kurssilla kerrataan keskeiset kielioppiasiat ja opiskellaan vaikeampia rakenteita sekä keskitytään kirjoittamisen parantamiseen.

Suomi 4 (tasolta B1.1)

Osaat jo suomea melko hyvin, mutta haluat laajentaa sanavarastoasi ja ilmaista itseäsi paremmin. Kurssilla syvennetään tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja elämäntavasta, harjoitellaan kertomista ja oman mielipiteen esittämistä.

Vanajaveden Opisto

Jaakonkatu 28
13100 Hämeenlinna

Asiakaspalvelu puh. 03 6212 572
ma–to klo 10–16

vop.toimisto@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia