Hattula 336.00 € (Lukukausierät: 1) pe 16:45–17:45 to 18:20–19:20 Täynnä, voit ilmoittautua varalle

Piano 3-taso, yksilöopetus (8 op)

Syyslukukausi: 14.9.–15.12.2023 (kertoja: 24)
Kevätlukukausi: 11.1.–19.4.2024 (kertoja: 26)

Tämä kurssi on sinulle, joka olet soittanut pianoa jo useamman vuoden ja suorittanut 2-tason taidonnäytteen. Opetusta on 30 min/vk. Halutessasi voit suorittaa taidonnäyte 3:n kurssin aikana ja saada siitä merkinnän valtakunnalliseen opintopolkuun.

Lisätiedot

Taidonnäytteen sisältö: Harjoitellaan monipuolinen 15 kappaleen ohjelmisto, josta taidonnäytteeseen valitaan 5 kappaletta. Kurssin ohjelmistoon on suositeltavaa liittää myös yhteismusisointia. Taidonnäyte voi olla konserttimuotoinen tai sen voi yhdistää lukiodiplomin tekemiseen. Taidonnäytteen kappaleista yksi on laajamuotoinen ja yksi teknisiä taitoja esiin tuova (etydi). Ainakin yksi taidonnäytteen kappaleista soitetaan ulkoa. Taidonnäyte sisältää omaksumistehtävän (2-kurssin tasoa), johon valmistautumisaika on 10 min. Lisäksi oppitunneille harjoitellaan asteikot viiteen etumerkkiin asti neljän oktaavin alalta kolmisointuineen ja kadensseineen. Taidonnäyteessä näistä esitetään kaksi lautakunnan etukäteen valitsemaa.
Edeltävät suoritukset piano 2 ja musiikin perusteet 2 tai vastaavat taidot.
Kurssimaksu laskutetaan 2 erässä. Harjoitussoittimena tarvitaan oikea piano.

Osaamistavoitteet

1. Opiskelija työstää tunneilla sekä itsenäisesti monipuolista ohjelmistoa, esitettäviä kappaleita ja lopuksi taidonnäytteessä esitettävää kokonaisuutta.
2. Opiskelija tutustuu erilaisiin musiikkityyleihin sekä niiden tulkintatapoihin ja soittotekniikoihin.
3. Opiskelija kehittää instrumentin hallintaansa ja soittoergonomiaansa.
4. Opiskelija kehittää nuotinlukutaitoaan ja nuottikuvan tulkitsemista sekä oppii tunnistamaan erilaisia esitysmerkintöjä.

Arviointi

1. Kokoaa ja valmistaa opettajansa ohjauksessa 15 kappaleen monipuolisen ohjelmiston, josta esittää taidonnäytteessä 5 kappaletta. Ainakin yksi taidonnäytteen kappaleista esitetään ilman nuotteja. Harjoittelee soittamista säännöllisesti ja saa kokemusta esiintymistilanteista.
2. Kykenee soitossaan käyttämään kuhunkin kappaleeseen sopivaa soittotekniikkaa ja ilmentämään eri kappaleiden tunnelmia. Hallitsee taidonnäytteessä esittämiensä kappaleiden rytmin- ja temponkäsittelyn ja osaa soveltaa ajankäyttöä teokseen sopivalla tavalla.
3. Harjoittelee asteikkosoittoa viiteen etumerkkiin asti kolmisointuineen ja kadensseineen, sekä soittotekniikkaa kehittäviä kappaleita (etydejä). Esittää taidonnäytteessä yhden lautakunnan etukäteen valitseman duuri- ja yhden molliasteikon kolmisoinutuineen ja kadensseineen sekä yhden soittoteknisiä taitoja esiin tuovan kappaleen. Osaa käyttää erilaisia nyansseja ja sointivärejä monipuolista kosketustapaa hyödyntäen, sekä käyttää pedaalia tarkoituksenmukaisesti. Käyttää soitossaan ergonomista ja luontevaa tekniikkaa.
4. Kehittää edelleen nuotinlukutaitoaan ja kappaleiden rakenteiden ja esitysmerkintöjen hahmottamista ohjelmistoa harjoitellessaan. Kykenee taidonnäytteessä lyhyellä valmistautumisajalla soittamaan nuotista uuden kappaleen (omaksumistehtävä), joka on 2-tasoa.

Kurssi nro: 1101522
Opettaja: Mihwa Park-Freund
Opetuspaikka: Juteinitalo, Sib.opisto, viululuokka, Kauppatie 3 Hattula

Näytä kurssin kalenteri

Lukukausierät: 1
Erä 2/2: 168.00 €