Hämeenlinna 150.00 € (Laskuerät: 1) ke 16:30–17:30 Paikkoja jäljellä

Musiikin perusteet 2; opintopistekurssi (4 op) pienryhmä

Syyslukukausi: 6.9.–29.11.2023 (kertoja: 12)
Kevätlukukausi: 10.1.–17.4.2024 (kertoja: 14)

Syvennämme nuotinlukutaitoa rytmien, melodioiden ja uusien sävellajien parissa sekä tutustumme uusiin sointuihin ja intervallien laatuihin. 

Voit osallistua joko lähi-tai etäopetuksena. Etäopetuksessa ei välttämättä ole mahdollisuutta tehdä kaikkia toiminnallisia harjoituksia. 

Kurssi sisältää verkkotehtävien tekoa kotona. Palautekeskustelut ke 17.4.

Lisätiedot

Kurssin sisältö vastaa musiikkioppilaistosten perustaso 2:n opintoja ja siitä saa halutessaan merkinnän valtakunnalliseen opintopolkuun. 

Sopii myös kertauskurssiksi aiemmin teoriaa opiskelleille. Kurssin laajuus on 4 op, josta n.33 h kontaktiopetusta ja loput verkko- ym. tehtäviä.

Syysloma vk 42, talviloma vk 9.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa lukea lukea ja kirjoittaa tavallista nuottitekstiä useimmissa sävellajeissa.

Opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä musiikillisia ilmiöitä, joita hän kohtaa käytännön musisoinnissaan. 

Opiskelija soveltaa oppimiaan musiikin teoreettisia ilmiöitä käytäntöön sekä analysoi niiden avulla laulamaansa tai soittamaansa musiikkia.

Opiskelija hyödyntää digitaalista oppimisympäristöä musiikinopiskelussaan.

Arviointi

Opiskelija tunnistaa ja nimeää nuotteja G- ja F-avaimilla. Lukee sekä kirjoittaa rytmejä käyttäen koko-, puoli-, 1/4 -,1/8- ja 1/16 nuotteja sekä vastaavia taukoja. Osaa käyttää 4/4, 2/4, 3/4, 2/2, 3/8 ja 6/8- tahtiosoituksia nuotinluvussa sekä -kirjoittamisessa. Osaa lukea pysyviä ja tilapäisiä etumerkkejä. Tunnistaa sävellajeja 4# ja 4b asti (C-a, G-e, F-d, D-h, B-g, A-fis, Es-c, E-cis ja As-f). 

Osaa laulaa/soittaa sekä kirjoittaa yksinkertaisia melodioita sävelillä 1-8 tutuissa sävellajeissa. Muistaa luonnollisen-, harmonisen- ja melodisen mollin eron ja tunnistaa ne nuottitekstistä. Opiskelija muistaa intervallien laadut (puhdas, pieni, suuri) tunnistaa niitä nuoteista sekä osaa muodostaa niitä kirjoittaen. 

Erottaa ja tunnistaa kuulonvaraisesti sekä nuotista duuri-, molli-, ylinousevan ja vähennetyn soinnun sekä osaa rakentaa niitä nuoteille. Osaa erottaa nuottitekstistä sointuasteet I-VII ja yhdistää ne reaalisointumerkkeihin tutuissa sävellajeissa. Muistaa keskeisimmän musiikkisanaston. 

Opiskelija tuottaa omia yksinkertaisia kaksiäänisiä harmonioita ja kirjoittaa niitä nuoteille. Analysoi vapaavalintaisen kappaleen käyttäen hyväkseen oppimiaan asioita. Opiskelija hyödyntää Teams- ja Moodle Music-ympäristöä tehtävien tekemisessä sekä käyttää soveltuvin osin MuseScore-nuotinkirjoitusohjelmaa.

Kurssi nro: 1101102
Opettaja: Elvi-Maria Veijonen
Opetuspaikka: Vanajaveden Opisto, lk 1507 Sointu, Jaakonkatu 28 Hämeenlinna

Näytä kurssin kalenteri

Laskuerät: 1
Erä 2/2: 75.00 €