Hämeenlinna 126.00 € ti 17:15–18:45 Paikkoja rajoitetusti

Lähiopetusta, muuttuu tarvittaessa etäkurssiksi. Käy osasuorituksena Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioissa.

Viron alkeiskurssi Meie keelesild – Sammu sillale

Syyslukukausi: 6.9.–13.12.2022 (kertoja: 12)
Kevätlukukausi: 10.1.–18.4.2023 (kertoja: 14)

“Sammu sillale!” Älä usko kaikkea mitä kuulet! Se pätee Virossa. Sukulaiskielemme on täynnä kiemuroita. Nyt rohkeasti kielisiltaa rakentamaan. Kurssi antaa vankan perustiedon kielestä ja keskeisen sanaston. Aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään. Teemoja ovat matkustaminen Virossa sekä arjen tilanteet. Kurssin päämääränä on opettaa puhekieltä sekä lähentää meitä lähisukulaisiin. Kuunteluharjoitukset ovat olennainen osa oppimista. Harjoitukset helpottavat kieliopin ja sanaston omaksumista. Kurssi sopii aloittelijoille sekä niille, jotka haluavat kerrata ja vahvistaa kielitaitoa. Verkko- ja videomateriaaleja hyödynnetään mm. katsotaan tapakulttuuriin ja maantuntemukseen liittyvistä aiheista.
Oppikirja: Meie keelesild (taso A1).
Aiheina mm. kohteliaisuus, tutustuminen, ajan ilmaukset, lukusanat, asioiminen kaupungilla, ruokailu ja Viron maantuntemus. Kurssin käytyäsi osaat mm. tervehtiä ja hyvästellä, kertoa itsestäsi, kysyä eri asioita, asioida kaupungissa, tilata kahvilassa sekä hallitset peruskielioppia: substantiivien yksikön taivutus, verbien aikamuodot, konditionaali ja imperatiivi, kysymyssanat, lukusanat. Pienryhmä.
HUOM! Kurssipaikka vaihtunut alkuperäisestä.

Kurssi nro: 1298113
Opettaja: Laine Jänes
Opetuspaikka: Jaakonkatu 28, lk 1505, Vanajaveden Opisto Hämeenlinna

Näytä kurssin kalenteri