Etä- ja monimuoto-opetus 90.00 € ti 18:30–20:00 Täynnä, voit ilmoittautua varalle

Let’s have a chat, englannin keskustelu, keskitaso, etäkurssi

Syyslukukausi: 6.9.–29.11.2022 (kertoja: 11)
Kevätlukukausi: 10.1.–25.4.2023 (kertoja: 15)

Tällä keskustelukurssilla keskitytään suullisen vuorovaikutuksen kehittämiseen – niin kuuntelemiseen kuin omaan tuotokseenkin. Kurssin tavoitteena on parantaa kielen käytön varmuutta ja sujuvuutta. Opetuksessa tuetaan ääntämistä, intonaatiota, sanavaraston kehittymistä ja toimimista erilaisissa kielenkäyttötilanteissa. Kurssi toteutetaan etäopetuksena Zoom-alustalla. Ensimmäisellä tunnilla tutustumme oppimisympäristöön ja opettelemme sen käyttöä. Oppikirja: Catching Up (B1).

Kurssi nro: 1203902
Opettaja: Kirsi Korkealehto
Opetuspaikka: Etäopetusta,

Näytä kurssin kalenteri

Ilmoittaudu
Voit ilmoittautua usealle kurssille palaamalla ostoskorista kurssisivuille tai jatkamalla ostoskorin Kurssit-kohdasta.