Etä- ja monimuoto-opetus 30.00 € to 17:00–18:30 Paikkoja jäljellä

Levottomat kotonakulkijat ja muut kummittelijat – kansatiede, etänä

Syyslukukausi: 27.10.–10.11.2022 (kertoja: 3)

Esivanhemmillemme henkimaailma oli vahvasti läsnä niin kuoleman lähestyessä, kuoleman hetkellä kuin sen jälkeenkin. Käymme läpi kuolemaan liitettyjä enteitä sekä sitä, mitä ajateltiin tapahtuvan viimeisen hengenvedon jälkeen. Perehdymme myös käsityksiin kummituksista ja kummittelun moni-ilmeisistä syistä.

Kurssi nro: 1322104
Opettaja: Elina Pallas
Opetuspaikka: Etäopetusta,

Näytä kurssin kalenteri

Ilmoittaudu
Voit ilmoittautua usealle kurssille palaamalla ostoskorista kurssisivuille tai jatkamalla ostoskorin Kurssit-kohdasta.