Ranska

Alkeiskurssi ja 1–2-kurssit

Tervehdykset, ranskan kielen äänteet ja foneettiset merkit, epämääräinen ja määräinen artikkeli, substantiivien yksikkö ja monikko, lukusanat, kellonajat, säännöllisten verbien preesenspäätteet, persoonapronominit, kysymyssanat, adjektiivin paikka. Opit kertomaan itsestäsi, perheestäsi ja harrastuksistasi. Tutustutaan ranskalaiseen kieliyhteisöön ja kulttuuriin.

Ranska 3–4

Persoonapronominien objekti- ja adverbiaalimuodot, pronominaalit en ja y, komparaatio, passé composén muodostus ja käyttö apuverbien avoir ja être kanssa, imperfekti, passé composén ja imperfektin käyttö, asioimistilanteita, tien kysyminen ja neuvominen. Osaat ilmaista mielipiteitäsi, kertoa vapaa-ajastasi ja työstäsi.

Ranska 5–6

Futuuri, konditionaali ja ehtolauseet, partisiipin perfektin taipuminen, itsenäiset demonstratiivipronominit. Sanaston ja keskeisten rakenteiden harjoittelua ja syventämistä. Tutustutaan ranskalaiseen kieliyhteisöön. Rohkaistutaan keskustelemaan ranskaksi tutuista aiheista.

Useamman vuoden opiskelleet

Aikamuotojen käytön kertausta (esim. subjunktiivin ja infinitiivirakenteiden käyttö), monipuolista rakenteiden kertausta. Sanastoa syvennetään eri elämänaloilta sekä tekstien, kuullunymmärtämisten että puheharjoitusten avulla. Ranskalaisen kielialueen kulttuuria autenttisten tekstien välityksellä.

Vanajaveden Opisto

Asiakaspalvelu
puh. 03 6581 800
ma–to klo 10–16
vop.toimisto@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia