Uusi alkoholilaki ja anniskelupassi – mikä muuttui ja mikä ei? Anniskelupätevyys kuntoon Vanaja Koulutus Oy:n kautta!

Uusi alkoholilaki (1102/2017) tuli kokonaisuudessaan voimaan 1. maaliskuuta 2018. Se muutti ja kevensi vastaavan hoitajan pätevyysvaatimuksia. Lain myötä vastaavan hoitajan koulutukseen ja työkokemukseen liittyvät pätevyysvaatimukset poistuvat. Anniskelupaikan vastaavalla hoitajalla tai muulla tehtävään nimetyllä henkilöllä tulee olla alkoholilain tuntemista osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymän mallin mukainen todistus (Sosiaali- ja terveysministeriö.) Ammattiopiston koulutuspäällikkö Merja Kytöaho huomauttaa, että vaikka pätevyysvaatimukset muuttuivat, aikaisemmat pätevyysvaatimukset ja anniskelupassi (vuoden 2003 alusta) hyväksytään osoittamaan anniskelualan osaamista.

Nykyisen alkoholilain mukaan alkoholin anniskeluun vaaditaan anniskelupassi, ilman sitä ei henkilö saa työskennellä anniskelupaikassa luvanhaltijan edustajana tai yksin työvuorossa.

Vanaja Koulutus Oy tarjoaa anniskelupaikan vastaavan hoitajan pätevyyskoulutusta.
Anniskelupaikan vastaavan hoitajan pätevyyskoulutus käsittelee seuraavia asioita:

  • Alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset
  • Anniskelualue ja sen muuttaminen, aukioloaika ja anniskeluaika
  • Alkoholijuomien perusannokset ja mitat
  • Anniskelupaikan järjestys, alaikäiset ja päihtyneet
  • Alkoholijuomien markkinointi ja hinnoittelu
  • Alkoholikirjanpito ja raportointivelvollisuus.

Koulutuksen päätteeksi tehdään

  • Anniskelukoe

Ennen koulutukseen tuloa suositellaan tutustumaan Valviran uusiin anniskeluohjeisiin Valvira 6/2018 -ohje sekä Valviran markkinointiohjeisiin Valvira markkinointiohjeet.

Yritysten kanssa voidaan sopia erikseen henkilöstön koulutuksesta.

Kurssikyselyt voi tehdä Vanaja Koulutus Oy:n koulutussihteeri Päivi Aaltoselle puh. 050 440 0846,
Koulutukset löydät Vanaja Koulutus Oy:n sivuilta
https://www.kktavastia.fi/vanaja-koulutus/palvelu/

Lähde
Sosiaali- ja terveysministeriö. Alkoholilain kokonaisuudistus

Teksti: Laura Körkkö, viestinnän harjoittelija koulutuskuntayhtymä Tavastia

© 2018 Koulutuskuntayhtymä Tavastia