Hämeenlinna 60.00 € lauantai 12.3.2022 klo 12:00–16:00 Paikkoja jäljellä

Naisten turvakurssi 2.0

Suuren suosion saavuttanut naisten turvakurssi järjestetään nyt Hämeenlinnassa. Tule jälleen päivittämään tietotaitosi ja oppimaan selkeitä keinoja fyysisen ja henkisen väkivallan torjuntaan.

Mukaan voit tulla myös ensikertalaisena!

Teoriaosuudella käymme jälleen läpi tyypillisiä väkivaltatilanteita, joiden uhreiksi naiset ovat joutuneet. Rikoslakiin paneudumme tutulla ja realistisella tavalla, sekä elävän elämän esimerkeillä. Pääkohdat tulevat olemaan hätävarjelu ja laiton uhkaus. Kurssilla mentaalipuolen haasteet ovat myös huomioitu, jouduttaessa oikeudettoman hyökkäyksen uhriksi.

Tuomme esiin myös paniikin hallintakeinoja, sekä stressireaktioiden vaikutuksen ja niiden käsittelyä uhkaavissa tilanteissa.

Kurssiin kuuluu aina myös fyysinen osuus, jossa jokainen halukas pääsee testaamaan omaa ”positiivista aggressiotaan” turvallisessa ympäristössä omien kykyjensä ja mieltymystensä mukaan. Käymme läpi myös ennakointia/ varautumista ja nopeaa reagointia, sekä tehokasta tilanteesta irtaantumista jouduttaessa ahdistelun, tai oikeudettoman hyökkäyksen kohteeksi.
Lisäksi katuturvallisuutta, sekä seksuaalista häirintää tulemme myös käymään läpi.

Turvakurssin kouluttajina toimivat alan ammattilaiset, joilla on pitkä kokemus väkivaltatilanteiden saralta ja niiden syntymisten nyansseista. (poliisiviranomaistausta)
Kaikki kurssin tilanteet ja esimerkit perustuvat todellisen elämän tilanteisiin, ja aitoihin kokemuksiin ja faktoihin.
Kurssin kesto on 4h. Sisältö tulee koostumaan teoriasta, käytännön harjoittelusta sekä tämän lisäksi tulemme simuloimaan erilaisia uhkatilanteita.

Käytännöstä muutamia esimerkkejä:

– Irtaantumiset eri kiinnipito-otteista.

– Etäisyyden ymmärrys kun tilanne eskaloituu- harjoitus.

– Puolustautuminen ahtaissa tiloissa. (kodin omainen ympäristö ja yökerhoympäristö)

– Puolustautuminen maassa, mm. raiskauksen yrityksen tai kuristuksen torjuminen hätävarjeluna ääritilanteessa.

– Oman aggression ”testaaminen” turvallisesti jouduttaessa uhrin asemaan.

– ja paljon muuta+ kurssilaisten omiin kysymyksiin/toiveisiin tullaan myös aina vastaamaan.

Simulaatiorastiharjoitus:

Harjoitus toteutetaan lavastamalla erilaisia uhkatilanteita joihin naiset ovat joutuneet kohtaamaan.

Suorittajat eivät tiedä tässä harjoituksessa minkä tasoista uhkaa tulevat kohtaamaan. Oppilaat laitetaan tilanteeseen, jonka tapahtumia he eivät tiedä etukäteen.

Suoritusten jälkeen osallistujille annetaan henkilökohtainen palaute, sekä yhteisessä ryhmässämme käymme läpi kaikki rastit. Suoritukset toteutetaan yksin, pareittain sekä pienryhmissä.

Rastikoulutuksessa ei tule suurta fyysistä kontaktia, vaan pääpaino tulee olemaan oikeiden askelmerkkien opettamisessa, sekä stressin alla toimimisessa. Tämän koulutusmetodin muistijälki tulee olemaan todella vahva verrattaessa perinteisiin koulutusmetodeihin.

Otathan mukaan rennot ja liikuntaan soveltuvan vaatetuksen.

Kurssilla ei ole pakko osallistua fyysiseen osuuteen, jos haluaa keskittyä enemmän teoriapuoleen, tai simulaatiotilanteiden seuraamiseen.

Kursseillamme tulee aina olemaan rento ja mukaansa tempaava ilmapiiri. Näissä ei kuulu jännittää. Täällä opitaan!!

Osallistujan tulee olla väh.16-vuotias. Yläikäraja on 64 vuotta. Osallistuja huolehtii itse vakuutuksistaan, vakuutus ei sisälly kurssin hintaan.

Ilmoittaudu
Voit ilmoittautua usealle kurssille palaamalla ostoskorista kurssisivuille tai jatkamalla ostoskorin Kurssit-kohdasta.