Hämeenlinna 310.00 € torstai 21.4.2022 klo 12:00–15:00 Paikkoja jäljellä

Sähköturvallisuustutkinto 3

Sähköturvallisuustutkinto 3:n sisältyvät sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet:

Lait ja asetukset

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016)

Standardit

SFS 6000 (2017) Pienjännitesähköasennukset (2017)

Perusperiaatteet, yleisten ominaisuuksien määrittely ja määritelmät

4 SUOJAUSMENETELMÄT

– Suojaus sähköiskulta 4-41

– Suojaus lämmön vaikutuksilta 4-42

– Ylivirtasuojaus 4-43

5 SÄHKÖLAITTEIDEN VALINTA JA ASENTAMINEN

– Yleiset säännöt 5-51

– Johtojärjestelmät 5-52

– Erottaminen, kytkentä ja ohjaus 5-53

– Maadoittaminen ja suojajohtimet 5-54

5-55 MUUT SÄHKÖLAITTEET

– Pienjännitteiset generaattorilaitteistot 551

– Valaisimet ja valaistusasennukset 559

6 TARKASTUKSET

7 ERIKOISTILOJEN JA -ASENNUSTEN VAATIMUKSET

– Rakennustyömaat 704

– Näyttelyt 711

– Kalusteet 713

– Huvipuistot 740

8 ERÄITÄ ASENNUKSIA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT VAATIMUKSET

– Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt 802

– Sähkölaitekorjaamot ja laboratoriot 803

– Kuivat, kosteat ja märät tilat sekä ulkotilat 804

– Pistokytkimien valinta ja asennus 813

SFS 6002 2015 + A1 2018 Sähkötyöturvallisuus

Muut julkaisut

Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n julkaisu
D1-2017 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista

3 Yleisten ominaisuuksien määrittely

– Yleistä 300

4 Suojausmenetelmät

– Suojaus sähköiskulta 41

– Suojaus lämmön vaikutuksilta 42

– Ylivirtasuojaus 43

5 Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen

– Yleiset säännöt 51

– Johtojen valinta ja asentaminen 52

– Kytkinlaitteet 53

– Maadoittaminen ja suojajohtimet 54

– Generaattorilaitteistot 551

– Valaisimien asentaminen 559

6 Tarkastukset

7 Erityisiä asennuksia tai asennusolosuhteita koskevat ohjeet

– Rakennustyömaat 704

– Messujen ja näyttelyiden tilapäislaitteistot

– Kalusteet 713

– Huvipuistojen, tivolien, … 740

8 Eräitä asennuksia koskevat täydentävät vaatimukset

– Sähköasennusten korjaus-, muutos- ja laajennustyöt 802

– Sähkölaitekorjaamot ja laboratoriot 803

– Kuivat, kosteat ja märät sekä ulkotilat 804

– Pistokytkimen valinta ja asentaminen 813

Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)

Lisätietoja Tero Loikainen puh. 050 355 1185 tero.loikainen@kktavastia.fi

Ilmoittaudu
Voit ilmoittautua usealle kurssille palaamalla ostoskorista kurssisivuille tai jatkamalla ostoskorin Kurssit-kohdasta.