Hämeenlinna 310.00 € torstai 21.4.2022 klo 12:00–15:00 Paikkoja jäljellä

Sähköturvallisuustutkinto 2

Sähköturvallisuustutkinto 2:n sisältyvät sähkötöiden turvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset ja ohjeet:

Lait ja asetukset

Sähköturvallisuuslaki (1135/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista (1434/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden ja -laitteistojen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (1436/2016)

Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016)

Standardit

SFS 6000 (2017) Pienjännitesähköasennukset

SFS 6002 2015 + A1 2018 Sähkötyöturvallisuus

Muut julkaisut

Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n julkaisu:

D1-2017 Käsikirja rakennusten sähköasennuksista

Sähkötieto ry:n julkaisu: Sähkölaitekorjaajan opas, ST-ohjeisto 6 (2017)

Lisätietoja Tero Loikainen puh. 050 355 1185 tero.loikainen@kktavastia.fi

Ilmoittaudu
Voit ilmoittautua usealle kurssille palaamalla ostoskorista kurssisivuille tai jatkamalla ostoskorin Kurssit-kohdasta.