Oppisopimus

Työpaikalla järjestettävä koulutus, oppisopimus
Kaikki tutkinnot voi Ammattiopisto Tavastiassa suorittaa oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuksen voi solmia myös koulutuksen aikana. Oppisopimuskoulutus on pääasiassa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella.

Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen (oppisopimus). Viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia. Ammattiopisto Tavastia sopii työnantajan kanssa oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä (mm. miten paljon koulutusta toteutetaan oppilaitoksessa ja mahdollinen koulutuskorvaus). Sopimusta oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä ja oppisopimusta edeltää opiskelijan, työnantajan ja opettajan keskustelu, jossa opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Oppisopimuksen voi solmia koko tutkintoon tai vaikkapa vain yhteen tutkinnon osaan.

Katso lisätietoja Ammattiopiston Tavastian oppisopimuskoulutuksesta tai oppisopimuksesta kesätyön ajaksi.

Työnantaja, miten toimia, jos sinulla on osaamistarve ja olet kiinnostunut oppisopimuskoulutuksesta

Varmista, että työpaikalla on

  • riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa
  •  tarpeelliset työvälineet
  • ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö
  • ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä työpaikkaohjaaja, joka on kiinnostunut ohjauksesta

Rekrytoi tai kouluta työntekijääsi

  • voit rekrytoida uuden henkilön suorittamaan koko tutkintoa tai rekrytoida oppilaitoksesta tutkintoa suorittavan opiskelijan
  • voit kouluttaa myös työntekijäsi, jolta puuttuu tutkinto tai tutkinnon osa/osia
  • selvitä mahdollisuus palkkatukeen

Yrittäjä

  • myös yrittäjällä on mahdollisuus solmia oppisopimus, jolloin työpaikkaohjaajana on toisen yrityksen edustaja

Ota yhteyttä

Laajennettu oppisopimus

Ammattiopisto Tavastian koulutustarjonnan lisäksi voimme järjestää oppisopimuskoulutusta myös kaikkiin perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin tai niiden osiin.

Ota yhteyttä

Työelämälle

Ota meihin yhteyttä:

Rehtori Heini Kujala
Ammattiopisto Tavastia
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
Toim.joht. Vanaja Koulutus Oy
puh. 050 553 3564

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia