Opiskelijoiden työelämävalmiudet

Työelämä muuttuu ja ammatteja ei ole enää entiseen tapaan helppo hahmottaa. Opiskelijoiden on tärkeää tutustua tulevaan ammattiinsa ja oman alan työpaikkoihin opiskelun alusta alkaen. Työelämän asiantuntijoiden oppilaitosvierailut ja opiskelijoiden työelämäkäynnit ovat opiskelijoille merkityksellisiä.

Tutkinnot ovat työelämälähtöisiä. Tutkintoja uudistetaan jatkuvasti

Yrittäjyyskoulutus

Haluamme vahvistaa opiskelijoiden yrittäjyysosaamista, koska näemme yrittäjyyden merkityksellisyyden alueen kehittämisen kannalta.

Ammatillisissa perustutkinnoissa opiskellaan yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavaa osaamista. Tutkinnon osan laajuus on vähintään 9 osaamispistettä. Sen lisäksi jokainen opiskelija voi opiskella yrittäjyyttä kaksi 15 osaamispisteen laajuista tutkinnon osaa. Yrityksessä toimiminen -tutkinnon osassa käytetään Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmaa. Yritystoiminnan suunnittelu -tutkinnon osassa mm. laaditaan liiketoimintasuunnitelma.

Projektioppiminen

Tutkintokoulutuksen aikana suositaan opiskelijoiden osallistumista erilaisiin työelämän projekteihin. Projektitehtävät ovat tutkinnon perusteiden mukaisia opettajan ohjauksessa tehtäviä projekteja. Projektioppimisessa opiskelijat oppivat ottamaan kokonaisvaltaista vastuuta, tekemään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja palvelemaan asiakkaita.

Lisätietoa alan opettajilta tai koulutuspäälliköltä.

Osuuskunta TaiTava Häme

Opiskelijoilla on mahdollisuus koulutuksen aikana liittyä Osuuskunta TaiTava Hämeeseen. Osuuskunnassa on noin 50 jäsentä. Pääosin osuuskunnan kautta tehdään erilaisia tekstiili-, vaatetus- ja verhoilualan tuotteita sekä hiusalan palveluita.

Työelämälle

Ota meihin yhteyttä:

Rehtori Heini Kujala
Ammattiopisto Tavastia
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
Toim.joht. Vanaja Koulutus Oy
puh. 050 553 3564

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2020 Koulutuskuntayhtymä Tavastia