Koulutussopimus

Työpaikalla järjestettävä koulutus on työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta. Se voidaan toteuttaa oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Osaamisen arviointi (näytöt) toteutetaan useimmiten työpaikalla järjestettävän koulutuksen yhteydessä.

Työpaikalla järjestettävä koulutus edellyttää, että työpaikalla on

 • riittävästi tuotanto- ja palvelutoimintaa
 • tarpeelliset työvälineet
 • ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö
 • ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä vastuullinen ja ohjauksesta kiinnostunut työpaikkaohjaaja.

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei voi olla työsuhteessa. Sopimus perustuu opiskelijan kanssa laadittuun henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS), jonka perusteella koulutussopimustyöpaikan ja Ammattiopisto Tavastian edustajat sopivat osaamisen hankkimisesta, eli laativat koulutussopimuksen. Koulutussopimuksessa on määritelty myös mm. turvallisuuteen ja vakuutusturvaan liittyvät ehdot.

Tutustu työpaikalla järjestettävään koulutukseen, esite

Työpaikkaohjaajan tehtävänä on koulutussopimuksen solmimisen jälkeen

 • perehtyä opiskelijan osaamiseen ja oppimisvalmiuksiin
 • perehdyttää opiskelija, apuna voi käyttää. Perehdyttämislomake
 • ohjata opiskelijaa
 • seuraa tavoitteiden saavuttamista
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä
 • varmistaa osaamisen kehittyminen yhdessä opettajan kanssa
 • antaa palautetta koulutuksen järjestäjälle
 • osallistua osaamisen arvioinnin eri vaiheisiin

Työnantajan tehtävänä koulutussopimuksen laatimisen jälkeen on huolehtia työturvallisuudesta.

Työelämälle

Ota meihin yhteyttä:

Rehtori Heini Kujala
Ammattiopisto Tavastia
puh. 0400 731 299

Kehitysjohtaja Arto Ruhala
Toim.joht. Vanaja Koulutus Oy
puh. 050 553 3564

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia