Tavastian lukion aloittamispäätökseen on tullut muutos. Hämeenlinnan lyseon lukio ja Kaurialan lukio jatkavat toimintaansa omina lukioinaan. Lyseon lukio siirtyy keskustasta Koulutuskuntayhtymä Tavastian tiloihin G-rakennukseen Hattelmalantie 6, koska Lyseon historiallinen rakennus on mittavan peruskorjauksen tarpeessa. Kaurialan lukio jatkaa toimintaansa entisessä rakennuksessa Erottajakatu 5.

Yhteishaussa Tavastian lukioon hakeneet saavat täydentää hakuaan esittämällä toivomuksensa kumpaan näistä kahdesta lukiosta ensisijaisesti hakeutuvat. Toive ilmoitetaan lomakkeella, jonka hakija allekirjoittaa. Lomakkeiden täyttö organisoidaan omassa yläkoulussa viimeistään 30.4. mennessä. Hakijat valitaan keskiarvon perusteella ensisijaisuusjärjestyksessä hakutoiveen mukaisesti.

Tavastian lukio

Hattelmalantie 6
13100 Hämeenlinna

Hallinnollinen rehtori
Tuomo Iltanen
Puh. 040 869 6470

Pedagoginen rehtori
Pieta Tukkimäki-Hildén
Puh. 040 749 3843

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2018 Koulutuskuntayhtymä Tavastia