Tavastialaiset etätöissä: Virve Juola

Virve Juola työskentelee Ammattiopisto Tavastiassa opettajana verhoilualalla ja tekee töitä myös muutamassa kehittämishankkeessa. Etäopetukseen siirtyminen aiheutti Juolan asunnossa tarvetta luoville sisustusratkaisuille, kun ylimääräistä tilaa ei liiemmin ole.

– Satulatuoli on esimerkiksi suihkutilassa ne ajat, kun ei ole käytössä, Juola nauraa ratkaisuilleen.

Juola opettaa kotoa Teamsin kautta. Etäopettamiseen siirtyminen ei hänen mukaansa vaatinut isoja ponnisteluja, ainakaan periaatteessa.

– Etäopetus sujuu tekniikaltaan hyvin. Meillä oli Moodlet ja sähköiset opetusmateriaalit kunnossa jo valmiiksi, koska verhoilualalla Moodle on pilotoitu jo muutama vuosi sitten. Toki nyt materiaaleja on pitänyt parantaa ja muokata sellaiseen kuntoon, että ne soveltuvat täsmällisemmin tähän tilanteeseen, Juola kertoo.

– Teams-palaverit ovat sujuneet kivasti alun kivikoista ylipäästyämme ja opetuksien nauhoitteilla on käyttöä tulevaisuudessa. Teams, Skype ja Zoom ovat minulle tuttuja työkaluja yliopisto-opinnoista ja vähän oli kokemusta  myös opettamisesta niiden avulla.

Lukujärjestykset auttavat

Kun etäopetukseen siirryttiin, Kätevällä tehtiin tarkka työnjako ja lukujärjestys etäopetuksista.

– Ne ovat helpottaneet paljon kevään työtaakkaa, Juola kiittelee.

Myös opiskelijoiden hyvinvoinnista huolehditaan.

– Pyrimme olemaan opiskelijoihin yhteydessä niin, että kukaan ei tipu kelkasta. Meillä on joka maanantai yhteinen yleinen Teams-palaveri, jonne saa tulla kaikki opiskelijat ”kohtaamaan” meitä ja toisiaan. Välillä pyydämme yksittäisiä opiskelijoita koululle tekemään osanäyttöjä tai saamaan henkilökohtaista ohjausta ja apua tehtävien sekä tietotekniikan pulmien kanssa.

– Olemme käyneet myös luovuttamassa tilattuja kankaita yms. tarvikkeita niille opiskelijoille, jotka pystyvät tekemään kotonaan käytännön harjoitustöitä, Juola kertoo.

Teamsin lisäksi opetuksessa on käytetty myös muita välineitä.

– Kahoot-pelit on kestosuosikki aktivoinnissa ja käytän sitä myös opetuksessa suoraan. Nyt harjoittelen Mentimeterin käyttöä opetusmateriaalin osana.

Juola sanoo kuitenkin kaipaavansa osallistavampia materiaaleja.

– Monenlaisia sovelluksia olisi olemassa, mutta ei ole aikaa värkätä niitä ja jos se ei nosta opetuksen laatua, ei kannata haaskata aikaa. Ajankäyttö pitää priorisoida hyvin. Nyt ei kuitenkaan järjestetä digisirkustemppukoulua, hän toteaa.

Juola pohtiikin, että jos etäopetus jatkuu syksyllä, silloin voisi kehitellä vuorovaikutuksellisempaa ja osallistavampaa opetusta.

Enemmän keskustelua

Juolan mukaan opiskelijat ovat olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä etäopetukseen.

–  Olemme saaneet hyvää palautetta selkeästä rakenteesta ja tehtävät on koettu hyödyllisiksi ja sopivan työllistäviksi. Itse kaipaan Teams-opetustuokioihin enemmän keskustelua. Opiskelijat ehkä kokevat puhumisen vähän jännittäväksi, hän arvelee.

Kätevällä opiskelu on pääsääntöisesti käytännön taitojen harjoittelua, ja harvalla on mahdollisuutta tehdä verhoilutöitä kotona.

– Meillä ei myöskään ole juurikaan mitään pikkutöitä, mitä voisi kotiin viedä. Keväällä aloittaneille onkin ollut tarjolla paljon teoriaa, jatkavilla taas enemmän kertausta, Juola kertoo.

Juola iloitsee myös siitä, että osa opiskelijoista sai työssäoppimispaikan kevääksi, osa taas on omissa muissa töissä ja kaikki näytöt saatiin sumplittua.

– Kenenkään opintoja tämä tilanne ei vaikeuttanut kohtuuttomasti.

Kevään aikana ajanhallinta on Juolalla ollut se, mihin on pitänyt erityisesti kiinnittää huomiota.

– Netissä on paljon hyviä vinkkejä ajanhallintaan. Kannattaa tutustua esimerkiksi Pomodoro-tekniikkaan, hän vinkkaa.

Juola myöntää myös, että ikävöi opiskelijoita ja työkavereita. Hän välittää myös toisten ammattilaisten vinkit etätyöläisille.

– Fyssarilta ja hierojalta semmosia terveisiä, että kaikki ajoissa hoidattamaan selkäjumit, ettei mene kesäloma selkävaivojen kanssa!

Juttusarjan etusivulle

Tulosta
© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia