Visuaalinen OPS ja henkilökohtaiset polut

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Aloituspäivämäärä  8.6.2015

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Anu
Sukunimi  Konkarikoski
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

Hanke keskittyy opetussuunnitelman ja siihen linkitettyjen oppimissisältöjen visuaalisen virtuaalisen esityksen luomiseen eri aloille sekä em. kokonaisuuksien linkittämiseen opiskelijan henkilökohtaisiin oppimispolkuihin.

Sähköisissä ympäristöissä on mahdollista tehdä opetussuunnitelmasta ja siihen liittyvästä oppimissisällöstä nykyisen teksti- tai taulukkomuodon sijaan opiskelijalle paljon helpommin ymmärrettävä kuvallinen esitys, esim. Thinglink tai 360-ympäristö. Kuvaan on mahdollista jaotella linkeillä monimediainen oppimissisältö joko ammattitaitovaatimuksittain tai työtehtäväkokonaisuuksittain riippuen alan tutkinnon rakenteesta ja sisällöstä. Tällöin oppimissisällöt ovat opiskelijan saatavilla myös työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana ja osa ammattitaitovaatimusten mukaisesta osaamisesta voidaan kokonaan suunnitella opiskelijan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa työpaikalla hankittavaksi. Myös oppilaitoksessa tehtävä opintojen eriyttäminen ja eri tahtiin kulkevat henkilökohtaiset polut sekä osaamisen hankkiminen opiskelijaprojekteissa helpottuvat kustannustehokkaasti. Edellä kuvattu koskee myös ammatillisiin opintoihin integroitavia Yhteisiä tutkinnon osia. Osa monimediaisesta oppimissisällöstä on eri aloilla jo olemassa, osaa niistä pitää koostaa osana tämän hankkeen myötä. Samalla seurataan myös kansallisen EduCloud Alliancen basaarin mahdollisuuksia ja teknisen toteutuksen yhteensopivuutta valituille oppimissisältöjen sijainnille verkossa sekä käytetään ELOA-hankkeen malleja opiskelijoiden kuvaaman materiaalin hyödyntämisessä.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  1. Sovittaa ja jatkokehittää alakohtaisesti opetussuunnitelman visualisointiin kehitettyjä avoimia sähköisiä ympäristöjä siten, että oppimissisällöt löytyvät kokonaisuutena linkkien takaa
  2. Tavoitteen 1 sitominen uudistettavaan henkilökohtaistamisprosessiin, jonka muodostamisessa seurataan ja toteutuksessa käytetään valtakunnallisen eHOPS-käyttöönoton teknistä toteutusta
  3. Aloittaa osaamismerkkien luominen kolmelle alalle
  4. Mahdollistaa tavoitteiden 1-3 tekninen toteutus hyödyntämällä  sekä avoimia maksuttomia ympäristöjä että oppilaitosten omia järjestelmiä ja uusia valtakunnallisia järjestelmiä (ePerusteet, eHOPS jne.)

Mukana olevat organisaatiot

Kotka-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä

Invalidisäätiö, Keskuspuiston ammattiopisto

Omnia

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä

Salon seudun koulutuskuntayhtymä

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia