Virtuaalivirtuoosit – opiskelijat oppimisympäristöjen kehittäjinä

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Aloituspäivämäärä  8.6.2015

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Vantaan ammattiopisto Varia

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi  Esko
Sukunimi  Hentilä
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

Haettavan hankkeen kantavana teemana on ”Opiskelijat kehittäjinä”. Opiskelijat otetaan mukaan kehittämistoimintaan ja heille annetaan siinä selkeä ja keskeinen rooli tasavertaisina kehittäjinä. Hankkeessa vahvistetaan opiskelijan osallisuuden kokemusta; opiskelija on aktiivinen tiedontuottaja oppiessaan yhteistoiminnallisesti. Monipuoliset digitaaliset ratkaisut hyödyntävät yksilöllisiä opintopolkuja. Projektioppiminen, aikasidonnaisuudesta luopuminen jaoppimisympäristöjen monipuolistaminen tukevat oppimiskeskeisyyttä. Periaatteena on, että opiskelija voi oppia ajasta ja paikasta riippumattomasti omaan tahtiin. Tavoitteena on opiskelijoiden motivaation lisääntyminen, keskeyttämisten vähentyminen ja läpäisyn tehostuminen.

Hankkeen kaikki kehittämisprosessit toteutetaan noudattamalla palvelumuotoilun prosessia: ei oleteta, että nuoret ovat tietynlaisia vaan he ovat itse aktiivisia toimijoita. Kun nuoret suunnittelevat toimintoja nuorille, palvelun onnistumisen ja houkuttelevuuden edellytykset ovat paremmat. Opiskelijat ovat usein sosiaalisessa mediassa aktiivisempia ja tuntevat sitä maailmaa ja toimintakulttuuria opettajia paremmin. Opettajilla on luonnollisesti substanssiosaamista ja vastuu toiminnasta, samalla opettajat oppivat opiskelijoilta. Palvelumuotoilussa tavoitteena on asiakaslähtöisyys, uusien toimintatapojen ideointi ja niiden kokeileminen nopealla aikataululla. Toimimattomat ratkaisut hylätään ja hyväksi osoittautuneiden ratkaisujen kehittämistä jatketaan uusien kokeilujen kautta.

Hankkeessa mallinnetaan seuraavia toimintakulttuurin muutokseen tähtääviä toimintatapoja: miten opiskelijat opastavat opettajia ja työelämää (esimerkiksi ICT -erikoisosaamista sotelle), miten opettajat, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat luovat ja jakavat tietoa yhdessä esimerkiksi välittämällä teknologisia ratkaisuja uusiin ympäristöihin (vrt. ICT- sote), mallinnus siitä, miten opettajat, opiskelijat ja työpaikkaohjaajat toimivat yhdessä virtuaaliympäristössä.

Mallinnuksien kautta verkostolla on käytössä toimivat tasavertaisen työskentelyn käytänteet. Kaikki työskentely toteutetaan työpajatyyppisinä tapahtumina, joihin kutsutaan opiskelijat, työelämän edustajat ja opettajat (design jam). Pajoissa luodaan selkeitä, lyhyen tähtäimen tavoitteita, jotka on helposti pilotoitavissa ja arvioitavissa hankkeeseen osallistuvissa oppilaitoksissa. Toimintaa kehitetään jatkuvasti pilotoinneista saadun palautteen perusteella.

Mukana olevat organisaatiot

Hyria koulutus Oy

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Raahen koulutuskuntayhtymä

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia