Virtuaaliamis

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Aloituspäivämäärä  4.11.2016

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Hyria koulutus Oy

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Anu
Sukunimi Konkarikoski
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

Hankkeessa uudistetaan ja kokeillaan uudenlaisia digitaalisia ympäristöjä, jotka tukevat työpaikka tapahtuvaa oppimista. Virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden avulla mallinnetaan työssäoppimispaikkojen toimintaympäristöjä. Tämä helpottaa oppijoiden sopeutumista työssäoppimispaikkoihin ja  samalla helpottaa työelämän roolia perehdyttämisen osalta. Reaalimaailmaa mallintavien ympäristöjen avulla opiskelija voi tutustua etukäteen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ympäristöön, jossa antaa näytön. Virtuaaliset ympäristöt mahdollistavat myös haastavien ja kenties vaarallistenkin työvaiheitten harjoittelun turvallisesti kunkin oppijan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Työelämän yhteistyökumppanit voivat hyödyntää tuotettuja digitaalisia materiaaleja esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdytyksessä. Digitaalisten aineistojen ja ympäristöjen tuottamiseen otetaan työelämän edustajat mukaan aktiivisina osallistujina, mikä tapaa tehtyjen materiaalien mahdollisimman hyvän autenttisuuden.

Virtuaaliamis -hankkeessa on Ammattiopisto Tavastiasta mukana liiketalous, sosiaali- ja terveysala sekä matkailu. Jokainen ala toimii omien tarpeidensa mukaisesti ja oppii toisiltaan sekä oppilaitoksen että koko hankeverkoston laajuudella.

Mukana olevat organisaatiot

 Hyria koulutus Oy
 Saimaan ammattiopisto Sampo
 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto
 Kiipulan ammattiopisto
 Ammattiopisto Tavastia

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia