Viisari/ Kaurialan ja Lyseon lukiot

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Aloituspäivämäärä  29.6.2015

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Otavan Opiston liikelaitos/ Mikkelin kaupunki

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Tuomo
Sukunimi  Iltanen
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

Hankkeen kärkenä ovat vertaisarvioinnin menetelmän ja työkalut, erityisesti sähköiset. Vertaisarvioinnin rinnalla etsitään, testataan ja kehitetään lukioon sopivia arvioinnin menetelmiä niin itse-, ryhmä- kuin prosessiarviointiin. Tuloksia kuvataan, mallinnetaan ja levitetään.

Tavoitteina ovat sujuvat käytänteet, jotka lisäävät opiskelijan saamaa arviointitietoa ja palautetta ja sopivat myös suurten ryhmien työskentelyyn. Arvioinnin paikka oppimisprosessissa ei ole pelkästään opintojakson lopussa vaan koko prosessin tukena. Etsitään eri tyyppiseen opiskeluun parhaiten sopivia arviointimenetelmiä.

Opiskelijoiden osallisuus ja yhteisöllisen toimintakulttuurin edistäminen ovat keskeisiä tavoitteita. Arvioinnin käytänteet eivät saa tulla ylhäältä alas ja opiskelijoista irrallaan vaan niitä tulisi tuoda arkeen yhdessä työstäen. Erityisesti tavoitellaan arviointiin liittyvien pelkojen poistamista ja arviointikäytänteiden oppimista. Näihin etsitään keinoja mm. osallistavasta suunnittelusta ja pelillistämisestä.

Tällä hetkellä käytännön ongelma lukiossa on mm. se, ettei arviointikeskustelulle lukion kiivaassa rytmissä ja suurten ryhmien kanssa ole riittävästi aikaa. Työllistävät arviointimenetelmät ilman sujuvia apuvälineitä kuormittavat opettajaa. Opiskelijoiden oma rooli arvioinnissa on usein ohut ja osaaminen heikkoa. Arviointi ei yhdisty opiskelijan kokemuksessa opiskelutaitoihin. Kurssien loppukokeiden palautustilaisuudet eivät kiinnosta. Nykyisissä sähköisissä oppimisympäristöissä on niukasti arviointia tukevia työkaluja. Tavoitteena on tunnistaa ja kuvata näitä ongelmia ratkaisujen löytäminen päämääränä.

Tavoitteina myös opetuksen laadun ja oppimistuloten parantaminen TVT:n keinoin oppijalähtöisellä pedagogiikalla: vertaisarviointi, itsearviointi ja sparraus; oppimisen yksilöllistäminen ja samalla suurempien oppijaryhmien mahdollistaminen; kokeilu eri asteilla ja eri kohderyhmillä: mk-opiskelijat, nuorisoaste, aikuislukio, lähi ja verkko – tutkimuksellinen ote.

Mukana olevat organisaatiot

Otavan Opiston aikuislukio ja Nettilukio

Kaurialan lukio

Hämeenlinnan lyseon lukio

Vantaa Martinlaakson lukio

Lauttasaaren yhteiskoulun lukio

Mikkeli Ristiinan lukio

Yhteistyökumppani Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia