Toteutusaika 19.6.2019–31.3.2021

Vankilakoulutuksena toteutettavan ammatillisen koulutuksen kehittäminen

  • opinnollistamisen kehittäminen ja työtoiminnan kehittäminen esim. näyttöympäristöjen tunnistamisen työkalut.  Yhteistyö aikuisten perusopetukseen ja vapaaseen sivistystyöhön. Aikuisten perustaitojen kehitystyö vapaan sivistystyön kanssa yhteistyössä
  • yksilöllisien ja erityisoppijoiden tarpeet huomioivat VALMA-koulutuksen mallipolkujen kehittäminen ja kuvaaminen
  • ammattiaineiden verkko-opetuksen ja modulaaristen tutkinnon osien kehittäminen

Toiminta:

  • tehdään yhteistyötä rikosseuraamuslaitoksen kanssa ja kartoitetaan työtoiminnan opinnollistamisen nykytilanne soveltuvien uusien tutkinnon osien (osan osien) suoritukseen. Kehitetään työtoiminnan johdon osaamista ja testataan vankiloiden oppimisympäristöihin soveltuvia opinnollistamisen ja henkilökohtaistamisen malleja. Laaditaan ja kuvataan HOKSauksen tueksi tutkinnon osittain mallipolkuja muun kuin työtoiminnan kautta hankittavan osaamisen hankkimiseksi. Hyödynnetään koulutustarjonnassa yhteistyö vapaan sivistystyön kanssa
  • tutustutaan yhteistyöverkoston olemassa oleviin valmiisiin VALMA-polkujen malleihin ja valitaan niistä käyttökelpoiset vaihtoehdot, joihin lähdetään mallintamaan vankilassa toteutettavaa VALMA sekä ammatillista koulutusta.
  • kartoitetaan yhteistyössä rikosseuraamuslaitoksen mahdollisuudet verkko-opetuksen toteutukseen koulutustarjonnan laajentamisessa. Pilotoidaan hankkeessa uusia digipedagogisia malleja koulutuskokonaisuuksien sisällä.

Mukana olevat organisaatiot

Hyria koulutus oy
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
SASKY koulutuskuntayhtymä (hallinnoiva organisaatio)
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Savon koulutuskuntayhtymä
Turun kaupungin sivistystoimiala
Vamia
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä

Rahoitus

Opetushallitus

Lisätietoja antaa

Arto Ruhala

Kehitysjohtaja
Arto.Ruhala@kktavastia.fi
+358505533564

Sivua päivitetty 24.5.2021 kello 08.37