Vankilaperusopetuksen kehittäminen, lukion aikuislinja

PROJEKTIN PERUSTIEDOT

Projektin tila   Käynnissä
Aloituspäivämäärä  20.12.2017

HAKIJA/ HALLINNOIVA ORGANISAATIO

Nimi  Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PROJEKTIN VASTUUHENKILÖ

Etunimi Pieta
Sukunimi  Tukkimäki-Hildén
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

RAHOITUSVIRANOMAINEN

Viranomainen  Opetus- ja kulttuuriministeriö

TOIMINTASUUNNITELMAT

 Hankkeen tavoitteena on luoda malli, jossa useissa eri vankiloissa olevista vangeista saadaan muodostettua suurempi ryhmä ja tätä kautta pystytään tarjoamaan enemmän lähiopetustunteja. Opintoja pystytään jatkamaan vaikka vanki siirtyisi toiseen vankilaan tai jopa hänen päästessään koevapauteen. Hankkeessa pilotoidaan ACP-ohjelman avulla yhdestä vankilasta lähetettävää opetusta, johon muissa vankiloissa tai muuten määrätyissä paikoissa oleskelevat vangit osallistuvat etänä. ACP-ohjelmassa annettava opetus myös tallennetaan, jolloin vangit jotka eivät esimerkiksi väliaikaisen opetukseen osallistumiskiellon vuoksi voi osallistua reaaliaikaisesti, voivat opiskella asiat tallenteita seuraamaalla.

ACP-opetuksen lisäksi hankkeessa kehitetään vanki-Moodlea ja muita verkko-oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat opiskelun ja materiaalin jakamisen sekä työstetään vankilaperusopetuksen opetussuunnitelmaa niin että lähiopetustuntien määrä pystytään pitämään mahdollisimman suurena. Tämä on keskeistä vankien opetuksessa, sillä heillä on usein suuria puutteita pohjatiedoissa ja monia erilaisia oppimisen vaikeuksia, joiden vuoksi itsenäinen työskentely on erityisen haastavaa. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä RISEn kanssa. Pilottivaiheessa opetus tapahtuu fyysisesti Hämeenlinnan vankilassa ja etäopetuspisteet ovat Kylmäkosken vankila, Vanajan vankila ja Ojoisten vankila. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat Oulun aikuislukio ja Helsingin aikuislukio.

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia