Vamos via Valma

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Aloituspäivämäärä  1.8.2015

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Veli-Pekka
Sukunimi  Körkkö
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

Hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää uuden koulutuskokonaisuuden, Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (Valma) toimeenpanoa. Uuden koulutuskokonaisuuden sisäänajon tavoitteissa tulee huomioida vähintään kaksi tasoa: opiskelijatason toiminnan tavoitteet ja monialaisen oppilaitoksen toiminnan mahdollisuudet ja tavoitteet.

Hankkeen ja hankeverkoston keskeiset, yhteiset tavoitteet ovat:

  • uuden koulutuskokonaisuuden hakuprosessien ja valintaprosessien sisäänajon ja laajenevan opiskelijakirjon ohjauksen käytäntöjen rakentaminen ja kehittäminen (uudessa tilanteessa erityisesti maahanmuuttajataustaisten hakijoiden/opiskelijoiden ja erityistä tukea tarvitsevien hakijoiden opintopolut ja tuki)
  • koulutuksen perusteiden ja opiskelijoiden erilaisten tuen- ja osaamistarpeiden kohtaaminen: käytännön ohjaustyön kautta pilotointi, miten opiskelijalle varmistetaan yhteisön tuki yksilölliset osaamistarpeet huomioiden
  • kehittää valmentavan koulutuksen ja tutkintotavoitteisen koulutuksen välistä yhteistyötä ja aikaansaada opiskelijoiden joustavia siirtymiä tutkintotavoitteiseen ammatilliseen koulutukseen/ koulutuksen osiin. Tätä kautta edistää koulutukseen kiinnittymistä ja koulutuksen läpäisemistä (joustavat ja yksilölliset opinpolut ja niiden mahdollistaminen)
  • kehittää Valmasta inklusiivinen ohjauksellinen toimintamalli, jonka siirtovaikutukset voivat toimia koko oppilaitosyhteisön pedagogisena kehittämisenä (“Mikä toimii Valmassa, voi toimia myös muussa koulutuksessa”)
  • verkostoyhteistyön kautta oppia toisilta ja pilotoida erilaisia lähtökartoitusmalleja

Mukana olevat organisaatiot

Ammattiopisto Tavastia

Savon ammatti- ja aikuisopisto

Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus

Jyväskylän ammattiopisto

Jämsän ammattiopisto

Jyväskylän aikuisopisto

Koulutuskuntayhtymä Tavastia

PL 30, Hattelmalantie 25
13101 Hämeenlinna

Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen
puh. 040 0505 388

Talousjohtaja Reijo Lehtonen
puh. 050 4437 943

Kuntayhtymän toimisto
puh. 03 6581 600

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

© 2021 Koulutuskuntayhtymä Tavastia