Vamos via Valma

Projektin perustiedot

Projektin tila Päättynyt
Aloituspäivämäärä  1.8.2015

Hakija / hallinnoiva organisaatio

Nimi Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Projektin vastuuhenkilö

Etunimi Veli-Pekka
Sukunimi  Körkkö
Sähköpostiosoite  etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

Rahoitusviranomainen

Opetushallitus

Toimintasuunnitelmat

Hankkeen tavoitteena on tukea ja edistää uuden koulutuskokonaisuuden, Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (Valma) toimeenpanoa. Uuden koulutuskokonaisuuden sisäänajon tavoitteissa tulee huomioida vähintään kaksi tasoa: opiskelijatason toiminnan tavoitteet ja monialaisen oppilaitoksen toiminnan mahdollisuudet ja tavoitteet.

Hankkeen ja hankeverkoston keskeiset, yhteiset tavoitteet ovat:

  • uuden koulutuskokonaisuuden hakuprosessien ja valintaprosessien sisäänajon ja laajenevan opiskelijakirjon ohjauksen käytäntöjen rakentaminen ja kehittäminen (uudessa tilanteessa erityisesti maahanmuuttajataustaisten hakijoiden/opiskelijoiden ja erityistä tukea tarvitsevien hakijoiden opintopolut ja tuki)
  • koulutuksen perusteiden ja opiskelijoiden erilaisten tuen- ja osaamistarpeiden kohtaaminen: käytännön ohjaustyön kautta pilotointi, miten opiskelijalle varmistetaan yhteisön tuki yksilölliset osaamistarpeet huomioiden
  • kehittää valmentavan koulutuksen ja tutkintotavoitteisen koulutuksen välistä yhteistyötä ja aikaansaada opiskelijoiden joustavia siirtymiä tutkintotavoitteiseen ammatilliseen koulutukseen/ koulutuksen osiin. Tätä kautta edistää koulutukseen kiinnittymistä ja koulutuksen läpäisemistä (joustavat ja yksilölliset opinpolut ja niiden mahdollistaminen)
  • kehittää Valmasta inklusiivinen ohjauksellinen toimintamalli, jonka siirtovaikutukset voivat toimia koko oppilaitosyhteisön pedagogisena kehittämisenä (”Mikä toimii Valmassa, voi toimia myös muussa koulutuksessa”)
  • verkostoyhteistyön kautta oppia toisilta ja pilotoida erilaisia lähtökartoitusmalleja

Mukana olevat organisaatiot

Ammattiopisto Tavastia

Savon ammatti- ja aikuisopisto

Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus

Jyväskylän ammattiopisto

Jämsän ammattiopisto

Jyväskylän aikuisopisto

© 2017 Koulutuskuntayhtymä Tavastia